100wikidays/archive14

Archives of the #100wikidays challenge
1—1000 • 1001—2000 • 2001—3000 • 3001—4000 • 4001—5000 • 5001—6000 •
6001—7000 • 7001—8000 • 8001—9000 • 9001—10000 • 10001—11000 • 11001—12000 • 12001—13000 • 13001—14000 • 14001—15000 • 15001—16000
MM-DD User #Day (per User) Language code Article in local Wikipedia Article in English (+ short description, please!) Wikidata item Total # of articles
08-06 Jinoy Tom Jacob 12 ml ശ്രീ കണ്ഠീരവ സ്റ്റേഡിയം Sree Kanteerava Stadium Q7585638 14000
08-05 Jinoy Tom Jacob 11 ml ആൽവിൻ ജോർജ് Alwyn George Q4738514 13999
08-04 Jinoy Tom Jacob 10 ml സൈഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോം Side platform Q2735706 13998
08-03 Jinoy Tom Jacob 9 ml പുളിഞ്ചോട് മെട്രോ നിലയം Pulinchodu metro station Q38476797 13997
08-02 Jinoy Tom Jacob 8 ml ധനലക്ഷ്മി ബാങ്ക് Dhanlaxmi Bank (Indian Bank) Q2040440 13996
10-20 Nitesh Gill 98 pa ਸ਼ੇਇਲਾ ਰੋਅਬੋਥਮ Sheila Rowbotham Q432851 13995
10-19 Smirkybec 99-2 en John Trotter Irish artist Q57520045 13994
10-19 Nitesh Gill 97 pa ਏਰਿਕ ਨਿਊਮੈਨ (ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ) Erich Neumann (psychologist) Q61171 13993
10-18 Smirkybec 98-2 en Marianne Trotter Irish artist Q18529278 13992
10-18 Nitesh Gill 96 pa ਰੂਥ ਐਸਪੋਕ Ruth Aspöck (Feminist) Q113964 13991
10-17 Smirkybec 97-2 en Máire Ní Scolaí Irish traditional singer Q13157579 13990
10-16 Smirkybec 96-2 en Eibhlín Ní Bhriain Irish journalist Q57421516 13989
10-17 Nitesh Gill 95 pa ਇਰਮਤ੍ਰੌਦ ਮੋਰਗਨਰ Irmtraud Morgner (Feminist) Q68137 13988
10-16 Nitesh Gill 94 pa ਅਨਾ ਇਰਮਾ ਰਿਵੇਰਾ ਲਾਸੇਨ Ana Irma Rivera Lassén (Feminist) Q22893964 13987
10-15 Smirkybec 95-2 en Pauline Clotworthy Irish teacher of fashion design Q57371524 13986
10-15 Nitesh Gill 93 pa ਗਿਥਾ ਸੋਵਰਬੀ Githa Sowerby (Feminist) Q5565084 13985
10-14 Smirkybec 94-2 en August Weckbecker German sculptor Q19800945 13984
10-14 Nitesh Gill 92 pa ਸੁਆਦ ਅਲ-ਸਾਬਾਹ Souad al-Sabah (Feminist) Q4166600 13983
10-13 Smirkybec 93-2 en Royal Horticultural Society of Ireland Irish gardening society Q57304807 13982
10-13 Nitesh Gill 91 pa ਕੈਟਲਿਨ ਮੋਰਨ Caitlin Moran (Feminist) Q3398683 13981
10-12 Smirkybec 92-2 en Newtown Anner House Irish country house Q57272913 13980
10-12 Nitesh Gill 90 pa ਮਾਰੀਲਿਨ ਸਟਰੈਥਰਨ Marilyn Strathern (Feminist) Q435411 13979
10-11 Smirkybec 91-2 en Arts and Crafts Society of Ireland Irish artistic society Q57250788 13978
10-11 Nitesh Gill 89 pa ਐਨਾਕਾਰਿਨ ਸਵੇਡਬਰਗ Annakarin Svedberg (Feminist) Q4981409 13977
10-10 Nitesh Gill 88 pa ਗੇਰਡ ਬਰਾਂਟਨਬਰਗ Gerd Brantenberg (Feminist) Q6960622 13976
10-09 Nitesh Gill 87 pa ਮਾਰਥਾ ਬੋਸਿੰਗ Martha Boesing (Feminist) Q6960622 13976
10-08 Nitesh Gill 86 pa ਯੋਲਾਂਡਾ ਬਲਾਂਕੋ Yolanda Blanco (Feminist) Q6960622 13975
10-07 Nitesh Gill 85 pa ਇਮਾ ਦੇ ਲਾ ਬਾਰਾ Emma de la Barra (Feminist) Q5796205 13974
10-10 Smirkybec 90-2 en Brisinga genus of starfish Q3463551 13973
10-10 Smirkybec 89-2 en Brisinga endecacnemos species of starfish Q1863420 13972
10-10 Kiril Simeonovski 100 mk Црква „Рождество на Пресвета Богородица“ - Дренок church in Macedonia Q57200515 13971
10-09 Kiril Simeonovski 099 mk Црква „Св. Атанасиј“ - Селци church in Macedonia Q20500389 13970
10-08 Smirkybec 88-2 en Ballon Hill Irish Bronze age archaeological site Q26717416 13969
10-08 Kiril Simeonovski 098 mk Црква „Воведение на Пресвета Богородица“ - Буринец church in Macedonia Q57078770 13968
09-06 Kiril Simeonovski 097 mk Свети Никола Чудотворец (кована пара од 2018 година) collector coin issued by the National Bank of the Republic of Macedonia Q56579508 13967
10-07 Smirkybec 87-2 en Mary O'Donovan Rossa Irish poet Q18529222 13966
10-06 Smirkybec 86-2 en Maude Rooney Irish consumers' and women's rights activist Q56923918 13965
10-06 Nitesh Gill 84 pa ਈ. ਸਾਨ ਜੁਆਨ ਜੂਨੀਅਰ E. San Juan Jr. (Feminist) Q5322146 13964
10-05 Smirkybec 85-2 en Elizabeth Somers Irish republican and industrial revivalist Q56884840 13963
10-05 Nitesh Gill 83 pa ਮਾਬਲ ਡਵ ਡਾਨਕ਼ੁਆਹ Mabel Dove Danquah (Feminist) Q1882348 13962
10-04 Smirkybec 84-2 en Erne Palais Ballroom former Irish cinema and ballroom Q55049023 13961
10-04 Nitesh Gill 82 pa ਮਾਰੀਆ ਬੇਨੇਦਿਤਾ ਬੋਰਮਨ Maria Benedita Bormann (Feminist) Q6609465 13960
10-03 Smirkybec 83-2 en Mary Cosgrave Irish social worker and local politician Q19043379 13959
10-03 Nitesh Gill 81 pa ਲਾਰਿਸਾ ਐਲੇਕਸੈਂਡਰੋਵਨਾ Larisa Alexandrovna (Feminist) Q6489422 13958
10-03 Armineaghayan 71-11 hy Բարեհուսո հրվանդանի ամրոցՄարիցի ապստամբություն Maritz rebellion Q767368 13957
10-02 Armineaghayan 70-11 hy Բարեհուսո հրվանդանի ամրոց Castle of Good Hope Q1049562 13956
10-01 Armineaghayan 69-11 hy Անգլո-բուրական պատերազմի հուշահամալիր Anglo-Boer War Memorial (Johannesburg) Q22919806 13955
10-30 Armineaghayan 68-11 hy Դե Վաալ այգի De Waal Park Q5244833 13954
09-29 Armineaghayan 67-11 hy Բալթազար Ֆորսթեր John Vorster Q313903 13953
09-28 Armineaghayan 66-11 hy Տրանսվաալի թանգարան Transvaal Museum Q2583379 13952
09-27 Armineaghayan 65-11 hy Պրետորիայի արվեստի թանգարան Pretoria Art Museum Q3643223 13951
09-26 Armineaghayan 64-11 hy Յոհաննեսբուրգի պլանետարիում Johannesburg Planetarium Q6217161 13950
10-02 Smirkybec 82-2 en Richard Pue Irish newspaper publisher, bookseller, and proprietor of Dick's Coffee House Q56861726 13949
10-02 Nitesh Gill 80 pa ਮੌਰੀਨ ਸੀਟਨ Maureen Seaton (Feminist) Q30042713 13948
10-01 Smirkybec 81-2 en Dick's Coffee House Irish coffeehouse Q56849192 13947
09-30 Smirkybec 80-2 en Mary Ann Hutton Irish language scholar and writer Q56826342 13946
10-01 Nitesh Gill 79 pa ਰੋਸਾਰੀਓ ਮੋਰਾਲੇਸ Rosario Morales (Feminist) Q18645802 13945
09-30 Nitesh Gill 78 pa ਯਾਸਮੀਨ ਗੂਨੇਰਤਨੇ Yasmine Gooneratne (Feminist) Q42560921 13944
09-29 Smirkybec 79-2 en Barbara Fitzgerald Irish novelist Q56811197 13943
09-28 Smirkybec 78-2 en Betty Chancellor Irish actress Q56797289 13942
09-28 Nitesh Gill 77 pa ਕੈਰਲਿਨ ਗੇਜ Carolyn Gage (Feminist) Q5045358 13941
09-27 Smirkybec 77-2 en Jane Mitchel Irish nationalist Q18671658 13940
09-27 Nitesh Gill 76 pa ਸੂਸਨ ਮੂਲਰ ਓਕਿਨ Susan Moller Okin (Feminist) Q2915288 13939
09-26 Smirkybec 76-2 en Isabella Charlotte de Rohan-Chabot Irish aristocrat and diarist Q56754438 13938
09-26 Nitesh Gill 75 pa ਨਿਜ਼ੀਹ ਮੁਹਿੱਦੀਨ Nezihe Muhiddin (Feminist) Q13574559 13937
09-25 Smirkybec 75-2 en Mary Pollard Irish librarian Q56747812 13936
09-25 Nitesh Gill 74 pa ਨਿਨੋਚਕਾ ਰੋਸਕਾ Ninotchka Rosca (Feminist) Q7039100 13936
09-25 Armineaghayan 63-11 hy Կաֆր Kaffir (racial term) Q1285250 13935
09-24 Armineaghayan 62-11 hy Ահաբեկության 12 օրերը 12 Days of Terror Q175004 13934
09-23 Armineaghayan 61-11 hy Տաբո Մբեկի Thabo Mbeki Q101547 13933
09-22 Armineaghayan 60-11 hy Հաղթանակ (ֆիլմ, 2008) Triomf (film) Q7843138 13932
09-21 Armineaghayan 59-11 hy Կաթոլիկությունը Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունում Catholic Church in South Africa Q2202405 13931
09-20 Armineaghayan 58-11 hy Ռոբերտ Բրում Robert Broom Q359576 13930
09-19 Armineaghayan 57-11 hy Սև թիթեռնիկներ Black Butterflies Q2728719 13929
09-18 Armineaghayan 56-11 hy Ռիխտերսֆելդ Richtersveld Q1353565 13928
09-17 Armineaghayan 55-11 hy Շարլտո Կոպլի Sharlto Copley Q512353 13927
09-16 Armineaghayan 54-11 hy Մապունգուբվե Mapungubwe National Park Q1892156 13926
09-15 Armineaghayan 53-11 hy Նիլ Բլոմկամպ Neill Blomkamp Q715838 13925
09-14 Armineaghayan 52-11 hy Ռոբեն Այլենդ Robben Island Q192493 13924
09-13 Armineaghayan 51-11 hy Այսիմանգալիսո ջրա-ճահճային շրջան ISimangaliso Wetland Park Q310719 13923
09-24 Smirkybec 74-2 en Catherine Drew Irish journalist and writer Q56722196 13922
09-24 Nitesh Gill 73 pa ਮਾਰਗ੍ਰੇਟਾ ਮੋਮਾ Margareta Momma (Feminist) Q4967899 13921
09-23 Smirkybec 73-2 en Emily de Burgh Daly Irish nurse, writer, and traveller Q56703728 13920
09-23 Nitesh Gill 72 pa ਮੈਰੀ ਪ੍ਰਾਈਡ Mary Pride (Feminist) Q6780552 13919
09-22 Smirkybec 72-2 en Kathleen Quigly Irish stained glass artist, illustrator, and painter Q56697176 13918
09-22 Nitesh Gill 71 pa ਲੌਰਾ ਪੇਰਿੰਸ Laura Perrins (Feminist) Q28822989 13917
09-21 Smirkybec 71-2 en Margaret Barrington Irish writer and journalist Q52156883 13916
09-21 Nitesh Gill 70 pa ਮੌਲੀ ਵਾਈਟ Molly White (Feminist) Q18630937 13915
09-20 Smirkybec 70-2 en Deirdre O'Connor Irish architect Q56678401 13914
09-20 Nitesh Gill 69 pa ਕੈਥੀ ਯੰਗ Cathy Young (Feminist writer) Q2262391 13913
09-19 Smirkybec 69-2 en Mary Barry O'Delaney Irish journalist and nationalist Q56669199 13912
09-19 Nitesh Gill 68 pa ਹੈਲੇਨ ਐਂਡੇਲਿਨ Helen Andelin (Feminist writer) Q5701816 13911
09-18 Smirkybec 68-2 en Naomi Overend Irish philanthropist and motor enthusiast Q56653817 13910
09-18 Nitesh Gill 67 pa ਅਲਮਾ ਦੇ ਗਰੋਨ Alma De Groen (Feminist writer) Q4733535 13909
09-17 Smirkybec 67-2 en Sheila Murphy Irish diplomat Q56650072 13908
09-17 Nitesh Gill 66 pa ਸੋਫ਼ੀ ਪੋਦਲਿਪਸਕਾ Sofie Podlipská (Feminist writer) Q3509860 13907
09-16 Smirkybec 66-2 en Letitia Overend Irish philanthropist and motor enthusiast Q56642128 13906
09-16 Nitesh Gill 65 pa ਪੀਆ ਬਾਰੋਸ Pía Barros (Feminist writer) Q6093840 13905
09-15 Smirkybec 65-2 en Dorothea Conyers Irish novelist Q56633207 13904
09-15 Nitesh Gill 64 pa ਸਟਾਰ ਪਾਰਕਰ Star Parker (Feminist writer) Q7600820 13903
09-14 Smirkybec 64-2 en Anna Maria Ball O'Brien Irish philanthropist Q18819367 13902
09-14 Nitesh Gill 63 pa ਗ੍ਰਿਸੇਲਡਾ ਪੋਲੋਕ Griselda Pollock (Feminist writer) Q3108719 13901
09-13 Smirkybec 63-2 en Kathleen Cruise O'Brien Irish suffragist, Irish language advocate, and teacher Q56605663 13900
09-13 Nitesh Gill 62 pa ਗ੍ਰੇਟਾ ਗਾਰਡ Greta Gaard (Feminist writer) Q5607638 13899
09-12 Smirkybec 62-2 en Molly Barton Irish artist Q56600439 13898
09-12 Nitesh Gill 61 pa ਨੈਨਸੀ ਫਰੇਜ਼ਰ Nancy Fraser (Feminist writer) Q267536 13897
09-12 Armineaghayan 50-11 hy Միրիամ Սթոքլի en:Miriam Stockley Q443647 13896
09-11 Armineaghayan 49-11 hy Սեղանաձև լեռ en:Table Mountain Q213360 13895
09-10 Armineaghayan 48-11 hy Կիրստենբոշ ազգային բուսաբանական այգի en:Kirstenbosch National Botanical Garden Q289277 13894
09-09 Armineaghayan 47-11 hy Ջոդի Շեկտեր en:Jody Scheckter Q172775 13893
09-08 Armineaghayan 46-11 hy Սիլվիա Ռաֆայել en:Sylvia Raphael Q446320 13892
09-07 Armineaghayan 45-11 hy Նեյչրս Վալլի en:Nature's Valley Q3644072 13891
09-06 Armineaghayan 44-11 hy Զոլանի Մկիվա South African poet, musician, actor and producer Q17455968 13890
09-05 Armineaghayan 43-11 hy ՀԱՀ կինեմատոգրաֆիա en:Cinema of South Africa Q5120795 13889
09-11 Smirkybec 61-2 en Lucy Cane Irish public servant Q56584577 13888
09-11 Nitesh Gill 60 pa ਔਦਰੀ ਵੋਲਨ Audrey Wollen (Feminist writer) Q29447165 13887
09-10 Smirkybec 60-2 en Emily Cordner-Pinkerton Irish publisher Q56560716 13886
09-10 Nitesh Gill 59 pa ਕਲੇਅਰ ਕੋਲਬਰੁੱਕ Chantal Chawaf (Feminist writer) Q14948907 13885
09-10 Artificial123 010-3 be Вадзім Віктаравіч Бакацін Vadim Bakatin, Soviet politician Q1319384 13884
09-09 Smirkybec 59-2 en Mary Devenport O'Neill Irish poet (merged into existing article) Q6779316 13883
09-09 Nitesh Gill 58 pa ਜੋਸਫਿਨ ਡੋਨੋਵਾਨ Josephine Donovan (Feminist writer) Q1708398 13882
09-09 Artificial123 009-3 be Аляксандр Яўсеевіч Хінштэйн Alexander Khinshtein, Russian politician and journalist Q4497838 13881
09-08 Smirkybec 58-2 en Máire Ní Dhonnchadha Dhuibh Irish poet Q56528604 13880
09-08 Nitesh Gill 57 pa ਸ਼ਾਂਟਲ ਚਵਾਫ਼ Chantal Chawaf (Feminist writer) Q468956 13879
09-08 Artificial123 008-3 be Алег Данілавіч Калугін Oleg Kalugin, former KGB general (stripped of his rank and awards by a Russian Court decision in 2002) Q938110 13878
09-07 Nitesh Gill 56 pa ਡਿਸਪੀਨਾ ਸਟ੍ਰਾਟਿਗਾਕਸ Despina Stratigakos (Feminist writer) Q29056911 13877
09-07 Artificial123 007-3 be Алег Уладзіміравіч Пянькоўскі Oleg Penkovsky, British spy in the USSR Q138420 13876
09-07 Smirkybec 57-2 en Nesca Robb Irish writer Q56511807 13875
09-06 Smirkybec 56-2 en Josephine McNeill Irish diplomat Q56493347 13874
09-06 Artificial123 006-3 be Алег Антонавіч Гардзіеўскі Oleg Gordievsky, former colonel of the KGB and double agent Q562371 13873
09-06 Nitesh Gill 55 pa ਕਲੇਅਰ ਕਹਾਨੇ Claire Kahane (Feminist writer) Q56433871 13872
09-05 Smirkybec 55-2 en Lucy Franks president of the Irish Countrywomen's Association Q56480304 13871
09-05 Nitesh Gill 54 pa ਐਨ ਫਰਗੂਸਨ Ann Ferguson (Feminist writer) Q16728951 13870
09-05 Artificial123 005-3 be Джон Кернкрас John Cairncross, British intelligence officer and spy for the Soviet Union Q528192 13869
09-04 Artificial123 004-3 be Энтані Блант Anthony Blunt, British art historian and soviet spy Q508392 13868
09-04 Smirkybec 54-2 en Gertrude Gaffney Irish journalist Q56469828 13867
09-04 Nitesh Gill 53 pa ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਗ੍ਰੋਸਜ਼ Elizabeth Grosz (Feminist writer) Q5362883 13866
09-03 Nitesh Gill 52 pa ਐਨ ਫਿਲੀਪਸ Anne Phillips (Feminist writer) Q565701 13865
09-04 Armineaghayan 42-11 hy Կապի մալայացիներ Cape Malays Q1276753 13864
09-03 Armineaghayan 41-11 hy Կոսա Xhosa language Q13218 13863
09-02 Armineaghayan 40-11 hy Վենդա Venda language Q32704 13862
09-01 Armineaghayan 39-11 hy Բլուկրանս Bloukrans Bridge Q885469 13861
08-31 Armineaghayan 38-11 hy Ռոդսի հուշահամալիր Rhodes Memorial Q3429602 13860
08-30 Armineaghayan 37-11 hy Դիպկլոֆի քարանձավ Diepkloof Rock Shelter Q2666120 13859
09-03 Fallaner 100-3 pl Angeł Karalijczew Angel Karaliychev Bulgarian writer Q3894408 13858
09-03 Smirkybec 53-2 en Kathleen Behan Irish republican and folk singer Q56451600 13857
09-03 Artificial123 003-3 be Гай Бёрджэс Guy Burgess, British-born radio producer, intelligence and Foreign Office officer and double agent Q918668 13856
09-02 Fallaner 099-3 pl Roztwór do dializy otrzewnowej Peritoneal dialysis fluid Q56439972 13855
09-02 Smirkybec 52-2 en Theodosia Blachford Irish philanthropist and leading methodist Q18757136 13854
09-02 Nitesh Gill 51 pa ਲਿਡੀਆ ਸਕਲੇਵਿਕੀ Lydia Sklevicky (Feminist writer) Q43372090 13853
09-02 Artificial123 002-3 be Дональд Дональдавіч Мак-Лэйн Donald Maclean, British diplomat and spy Q523120 13852
09-01 Fallaner 098-3 pl Skala Rockalla Rockall score medical score Q7354933 13851
08-31 Fallaner 097-3 pl Deklaracja z Ałma Aty Alma Ata Declaration UN declaration Q2634504 13850
08-30 Fallaner 096-3 pl Zespół Johanson-Blizzarda Johanson–Blizzard syndrome inborn error Q1699007 13849
08-29 Fallaner 095-3 pl Lilly Dubowitz Lilly Dubowitz british pediatrician Q24578650 13848
08-28 Fallaner 094-3 pl Franciszek Głód Franciszek Głód Professor of pastoral theology Q56285541 13847
08-27 Fallaner 093-3 pl Skala Ferrimana-Gallweya Ferriman–Gallwey score medical score Q5445358 13846
08-26 Fallaner 092-3 pl Kalamina Calamine medication Q909139 13845
08-25 Fallaner 091-3 pl Objaw Cabrery Cabrera sign ECG sigh Q56249855 13844
08-24 Fallaner 090-3 pl Sonet 117 Sonnet 117 117th of 154 by William Shakespeare Q3490524 13843
08-23 Fallaner 089-3 pl Ida Ørskov Ida Ørskov medication Q1656574 13842
08-22 Fallaner 088-3 pl Kwas jotroksowy Iotroxic acid medication Q3183847 13841
08-21 Fallaner 087-3 pl Joheksol Iohexol medication Q410683 13840
08-20 Fallaner 086-3 pl Kwas diatrozowy Diatrizoate medication Q411511 13839
08-19 Fallaner 085-3 pl Zygmunt Szymanowski (bakteriolog) Zygmunt Szymanowski bacteriologist and politician Q56192502 13838
08-18 Fallaner 084-3 pl ISO 3166-2:CL ISO 3166-2:CL ISO 3166 code for Chile Q21069 13837
08-17 Fallaner 083-3 pl Siarczek selenu Selenium disulfide medication Q419375 13836
08-16 Fallaner 082-3 pl Leuprorelina Leuprorelin medication Q907160 13835
08-15 Fallaner 081-3 pl ISO 3166-2:EH ISO 3166-2:EH ISO 3166 code for Western Sahara Q1654747 13834
08-14 Fallaner 080-3 pl Sonet 116 Sonnet 116 116th of 154 by William Shakespeare Q2652605 13833
08-13 Fallaner 079-3 pl Jan Baptysta Czempiński Jan Baptysta Czempiński Polish medical doctor XVI century Q56084370 13832
08-12 Fallaner 078-3 pl Bikalutamid Bicalutamide medication Q1988832 13831
08-11 Fallaner 077-3 pl Parytaprewir Paritaprevir medication Q16824572 13830
08-10 Fallaner 076-3 pl Ombitaswir Ombitasvir medication Q19598175 13829
08-09 Fallaner 075-3 pl Ledypaswir Ledipasvir medication Q15409409 13828
08-08 Fallaner 074-3 pl Piedra biała White piedra disease Q3902759 13827
08-07 Fallaner 073-3 pl Peginterferon alfa-2b Peginterferon alfa-2b medication Q7160789 13826
08-06 Fallaner 072-3 pl Peginterferon alfa-2a Peginterferon alfa-2a medication Q420056 13825
08-05 Fallaner 071-3 pl ISO 3166-2:WS ISO 3166-2:WS ISO 3166 code for Samoa Q1148587 13824
08-04 Fallaner 070-3 pl Sonet 115 Sonnet 115 115th of 154 by William Shakespeare Q3490522 13823
08-03 Fallaner 069-3 pl Dazabuwir Dasabuvir medication Q19462214 13822
08-02 Fallaner 068-3 pl Eddie Polo (aktor) Eddie Polo american actor of the silent era Q1282938 13821
08-01 Fallaner 067-3 pl ISO 3166-2:VI ISO 3166-2:VI ISO 3166 code for United States Virgin Islands Q20967 13820
07-31 Fallaner 066-3 pl Burza (sonet) 4th of The Crimean Sonnets Q15737197 13819
07-30 Fallaner 065-3 pl Krew pełna konserwowana Whole blood Q7997549 13818
07-29 Fallaner 064-3 pl ISO 3166-2:VG ISO 3166-2:VG ISO 3166 code for British Virgin Islands Q1369707 13817
07-28 Fallaner 063-3 pl ISO 3166-3 ISO 3166-3 Q877561 13816
07-27 Fallaner 062-3 pl ISO 3166-2:KP ISO 3166-2:KP ISO 3166 code for North Korea Q1156563 13815
07-26 Fallaner 061-3 pl Sonet 114 Sonnet 114 114th of 154 by William Shakespeare Q3490521 13814
07-25 Fallaner 060-3 pl Kwas folinowy Folinic acid medication Q45435667 13813
07-24 Fallaner 059-3 pl Symeprewir Simeprevir Q7517689 13812
07-23 Fallaner 058-3 pl Charakterystyka Produktu Leczniczego Medication package insert Q230624 13811
07-22 Fallaner 057-3 pl Niedobór leukocytarnych cząstek adhezyjnych typu II Rambon-Hasharon syndrome – inborn error Q55714002 13810
07-21 Fallaner 056-3 pl Bromek oksytropiowy Oxitropium bromide medication Q7115675 13809
07-20 Fallaner 055-3 pl Bromek glikopironiowy Glycopyrronium bromide medication Q411917 13808
07-19 Fallaner 054-3 pl Bromek umeklidyniowy Umeclidinium bromide medication Q15624035 13807
07-18 Fallaner 053-3 pl Epanolol Epanolol medication Q4859855 13806
07-17 Fallaner 052-3 pl Mepindolol Mepindolol medication Q2760233 13805
07-16 Fallaner 051-3 pl ISO 3166-2:VC ISO 3166-2:VC ISO 3166 code for Saint Vincent and the Grenadines Q20966 13804
09-01 Smirkybec 51-2 en Mary Downing Irish poet and nationalist Q56425634 13803
09-01 Nitesh Gill 50 pa ਐਨਾ ਜੀ. ਜੋਨਾਸਡੋਟਿਰ Anna G. Jónasdóttir (Feminist writer) Q4767020 13802
09-01 Artificial123 001-3 be Кембрыджская пяцёрка Cambridge Five) Q656544 13801
08-31 Smirkybec 50-2 en Mary Hobhouse Irish poet and novelist Q56418988 13800
08-31 Nitesh Gill 49 pa ਜ਼ਰਾਨਾ ਪਾਪਿਚ Žarana Papić (Feminist writer) Q12960793 13799
08-30 Smirkybec 49-2 en Fay Sargent Irish singer, actress, and journalist Q56380942 13798
08-30 Nitesh Gill 48 pa ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਜੁਹਾਜ਼ Alexandra Juhasz (Feminist writer) Q16190630 13797
08-29 Smirkybec 48-2 en Harriet Bagwell Irish philanthropist and promoter of local cottage industry Q56333347 13796
08-29 Nitesh Gill 47 pa ਬ੍ਰੇਂਡਾ ਫਾਇਗਨ Brenda Feigen (Feminist writer) Q29028404 13795
08-29 Armineaghayan 36-11 hy Ռոնդավել en:Rondavel Q508425 13794
08-28 Armineaghayan 35-11 hy Քեյփ Փոյնթ en:Cape Point Q378109 13794
08-27 Armineaghayan 34-11 hy Մեծ Լիմպոպոյի անդրսահմանային պարկ en:Great Limpopo Transfrontier Park Q604422 13793
08-26 Armineaghayan 33-11 hy Ջեֆֆրիս Բեյ en:Jeffreys Bay Q585092 13792
08-25 Armineaghayan 32-11 hy Կրյուգերի ազգային պարկ en:Kruger National Park Q24451 13791
08-24 Armineaghayan 31-11 hy Սայմոնսթաուն en:Simon's Town Q1013370 13790
08-23 Armineaghayan 30-11 hy Հարավաֆրիկյան աստղադիտարան en:South African Astronomical Observatory Q227807 13789
08-22 Armineaghayan 29-11 hy Ուեսթ Քոսթ (ազգային պարկ) en:West Coast National Park Q1760813 13788
08-21 Armineaghayan 28-11 hy Հարավաֆրիկյան Իզիկո ազգային պատկերասրահ en:Iziko South African National Gallery Q1419469 13787
08-20 Armineaghayan 27-11 hy Քեյփթաունի կենտրոնական գրադարան en:Central Library Cape Town Q18110918 13786
08-19 Armineaghayan 26-11 hy Աֆրիկյան գրականություն en:African literature Q386319 13785
08-18 Armineaghayan 25-11 hy Բո-Կաապ en:Bo-Kaap Q2418250 13784
08-17 Armineaghayan 24-11 hy Կոնստանցիա en:Constantia, Cape Town Q1127739 13783
08-16 Armineaghayan 23-11 hy Հարավային Աֆրիկայի Հոլանդական ռեֆորմատական եկեղեցի en:Dutch Reformed Church in South Africa Q4351981 13782
08-15 Armineaghayan 22-11 hy Յոհանեսբուրգի պատկերասրահ en:Johannesburg Art Gallery Q6217142 13781
08-14 Armineaghayan 21-11 hy Մագնուս Մալան en:Magnus Malan Q1563059 13780
08-13 Armineaghayan 20-11 hy Կառլ Բոշոֆ en:Carel Boshoff Q2748101 13779
08-12 Armineaghayan 19-11 hy Նոնգկավուսե en:Nongqawuse Q2143186 13778
08-11 Armineaghayan 18-11 hy Ջորջ ՄակՔոլ Թիլ en:George McCall Theal Q1507874 13777
08-10 Armineaghayan 17-11 hy Ապարտհեյդի թանգարան en:Apartheid Museum Q617810 13776
08-09 Armineaghayan 16-11 hy Ջերարդ Սեկոտո en:Gerard Sekoto Q3103960 13775
08-08 Armineaghayan 15-11 hy Ֆանի Էլոֆ en:Fanie Eloff Q5433873 13774
08-07 Armineaghayan 14-11 hy Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունն օլիմպիական խաղերում en:South Africa at the Olympics Q437098 13773
08-06 Armineaghayan 13-11 hy Ուբունտու en:Ubuntu philosophy Q213843 13772
08-05 Armineaghayan 12-11 hy Յոհանեսբուրգի ֆոնդային բորսա en:JSE Limited Q627514 13771
08-04 Armineaghayan 11-11 hy Քեյփթաունի միջազգային օդանավակայան en:Cape Town International Airport Q854130 13770
08-03 Armineaghayan 10-11 hy Եդեմի թռչուններ en:Birds of Eden Q4916093 13769
08-02 Armineaghayan 09-11 hy Նիդերլանդերենի հուշարձան Dutch Language Monument Q2043875 13768
08-01 Armineaghayan 08-11 hy Երկու օվկիանոսների ակվարիում en:Two Oceans Aquarium Q1783786 13767
07-31 Armineaghayan 07-11 hy Գիտությունը Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունում en:Science and technology in South Africa Q4314273 13766
07-30 Armineaghayan 06-11 hy Հարավաֆրիկյան Հանրապետության բնակչություն en:Demographics of South Africa Q1185967 13765
07-29 Armineaghayan 05-11 hy Յան վան Ռիբեկ en:Jan van Riebeeck Q294769 13764
07-28 Armineaghayan 04-11 hy Հարավաֆրիկյան Հանրապետության նախագահ en:President of South Africa Q273884 13763
07-27 Armineaghayan 03-11 hy Կապի գաղութ en:Cape Colony Q370736 13762
07-26 Armineaghayan 02-11 hy Հարավաֆրիկյան Հանրապետության սահմանադրություն en:Constitution of South Africa Q60567 13761
07-25 Armineaghayan 01-11 hy Հարավաֆրիկյան Իզիկո թանգարան en:Iziko South African Museum Q6102031 13760
08-28 Smirkybec 47-2 en Lilla Minnie Perry Irish landscape painter Q56284950 13759
08-28 Kiril Simeonovski 096 mk Црква „Успение на Пресвета Богородица“ - Сарамзалино church in Macedonia Q56284845 13758
08-28 Nitesh Gill 46 pa ਪਿਆ ਦਿ ਸੋਲੇਨੀ Pia de Solenni (Feminist writer) Q7190013 13757
08-27 Smirkybec 46-2 en Adela Orpen Irish writer Q56261040 13756
08-27 Nitesh Gill 45 pa ਰੋਜ਼ਸਿਕਾ ਪਾਰਕਰ Rozsika Parker (Feminist writer) Q7375410 13755
08-26 Smirkybec 45-2 en Emily Crawford Irish journalist Q18534151 13754
08-26 Nitesh Gill 44 pa ਨਾਓਮੀ ਸ਼ੌਰ Naomi Schor (Feminist writer) Q6964697 13753
08-25 Nitesh Gill 43 pa ਟੇਰੇਸਾ ਬ੍ਰੇਨਾਨ Teresa Brennan (Feminist writer) Q50380119 13752
08-25 Smirkybec 44-2 en Ada Leask Irish historian and antiquary Q56251286 13751
08-24 Smirkybec 43-2 en Ballykealy House Irish country house Q55048964 13750
08-24 Nitesh Gill 42 pa ਤਾਰਾ ਰੋਜਰਸ Tara Rodgers (Feminist writer) Q17511774 13749
08-23 Smirkybec 42-2 en Frances O'Brien Irish poet and novelist Q56241276 13748
08-23 Nitesh Gill 41 pa ਨੈਨਸੀ ਕੇ. ਮਿਲਰ Nancy K. Miller (Feminist writer) Q6962765 13747
08-24 Kiril Simeonovski 095 mk Црква „Пресвета Богородица“ - Јанче church in Macedonia Q56237067 13746
08-23 Kiril Simeonovski 094 mk Црква „Св. Ахил Лариски“ - Требиште church in Macedonia Q20500470 13745
08-22 Kiril Simeonovski 093 mk Џамија (Рибница) mosque in Macedonia Q56236262 13744
08-22 Smirkybec 41-2 en Rosy Gibb Irish social worker, clown, and magician Q56233906 13743
08-22 Nitesh Gill 40 pa ਰੀਟਾ ਫਿਲਸਕੀ Rita Felski (Feminist writer) Q14946842 13742
08-21 Smirkybec 40-2 en Lily Williams Irish painter Q56221157 13741
08-21 Nitesh Gill 39 pa ਮੀਰਾ ਸ਼ੌਰ Mira Schor (Feminist writer) Q6872244 13740
08-20 Smirkybec 39-2 en Ethna MacCarthy Irish poet and paediatrician Q56199753 13739
08-20 Nitesh Gill 38 pa ਰੰਜਨਾ ਖੰਨਾ Ranjana Khanna (Feminist writer) Q7293111 13738
08-19 Smirkybec 38-2 en Caroline Douglas Marchioness of Queensberry, and Irish nationalist benefactor Q56190046 13737
08-19 Nitesh Gill 37 pa ਸਾਰਾ ਅਹਿਮਦ Sara Ahmed (Feminist writer) Q15437208 13736
08-18 Smirkybec 37-2 en Ellen Forrester Irish poet and nationalist Q56167761 13735
08-18 Nitesh Gill 36 pa ਸ਼ਾਹਰਾਜ਼ਾਦ ਅਲੀ Shahrazad Ali (Feminist writer) Q7462176 13734
08-17 Smirkybec 36-2 en Clementina Robertson Irish painter Q55190860 13733
08-17 Nitesh Gill 35 pa ਸਿੰਡੀ ਕਰੈਬ Cindy Crabb (Feminist writer) Q47030922 13732
08-16 Smirkybec 35-2 en Eileen Reid Irish painter and musician Q56127276 13731
08-16 Nitesh Gill 34 pa ਹਿੰਦ ਨਾਵਫ਼ਲ Hind Nawfal (Feminist writer) Q12250127 13730
08-15 Smirkybec 34-2 en Etain Madden Irish feminist and political activist Q56102755 13729
08-15 Nitesh Gill 33 pa ਜ਼ੋਅ ਨਿਕੋਲਸਨ Zoe Nicholson (Feminist writer) Q8073298 13728
08-14 Smirkybec 33-2 en Claire Madden Irish feminist and political activist Q56087919 13727
08-14 Nitesh Gill 32 pa ਫਲੋਰਾ ਟ੍ਰੀਸਟਨ Flora Tristan (Feminist writer) Q254068 13726
08-14 Kiril Simeonovski 092 mk Црква „Св. Атанасиј“ - Ничпур church in Macedonia Q56073515 13725
08-13 Smirkybec 32-2 en Mary O'Connell Wife of Daniel O'Connell Q56072796 13724
08-13 Nitesh Gill 31 pa ਐਨਾ ਸਵਾਨਵਿਕ Anna Swanwick (Feminist writer) Q2850611 13723
08-12 Smirkybec 31-2 en Matilda Tone Irish nationalist and political writer Q18529317 13722
08-12 Nitesh Gill 30 pa ਟ੍ਰੀਸੀਆ ਰੋਜ਼ Tricia Rose (Feminist writer) Q7841122 13721
08-11 Smirkybec 30-2 en Mary Ann Costello Irish actress Q56055550 13720
08-11 Nitesh Gill 29 pa ਐਡੀਥ ਸਿਮਕੋਕਸ Edith Simcox (Feminist writer) Q5338675 13719
08-10 Smirkybec 29-2 en Anne Deane Irish political nationalist, businesswoman and philanthropist Q56046373 13718
07-15 Fallaner 050-3 pl Sonet 113 Sonnet 113 113th of 154 by William Shakespeare Q518318 13717
07-14 Fallaner 049-3 pl Landiolol Landiolol medication Q6484656 13716
07-13 Fallaner 048-3 pl Sofosbuwir Sofosbuvir medication Q2502747 13715
07-12 Fallaner 047-3 pl Bendamustyna Bendamustine medication Q425745 13714
07-11 Fallaner 046-3 pl Nifurtymoks Nifurtimox medication Q411582 13713
07-10 Fallaner 045-3 pl Diloksanid Diloxanide medication Q799564 13712
07-09 Fallaner 044-3 pl Delamanid Delamanid medication Q15408413 13711
07-08 Fallaner 043-3 pl Bedakilina Bedaquiline medication Q1257318 13710
07-07 Fallaner 042-3 pl Wersenian wapniowo-disodowy Sodium calcium edetate medication Q28319807 13709
07-06 Fallaner 041-3 pl Glukonian wapnia Calcium gluconate medication Q413739 13708
07-05 Fallaner 040-3 pl Sonet 112 Sonnet 112 112th of 154 by William Shakespeare Q3490519 13707
07-04 Fallaner 039-3 pl Janusz Kulas Janusz Kulas Poznań 1956 protester Q55380962 13706
07-03 Fallaner 038-3 pl Triklabendazol Triclabendazole cephalosporin antibiotic Q419739 13705
07-02 Fallaner 037-3 pl Fosamil ceftaroliny Ceftaroline fosamil cephalosporin antibiotic Q409712 13704
07-01 Fallaner 036-3 pl Emtrycytabina Emtricitabine antiretroviral medication Q422604 13703
08-10 Nitesh Gill 28 pa ਪੈਗੀ ਐਂਟਰੋਬਸ Peggy Antrobus (Feminist writer) Q24851550 13702
06-30 Fallaner 035-3 pl Skala Burcha-Wartofsky’ego Burch-Wartofsky score diagnostic test Q1010281 13701
06-29 Fallaner 034-3 pl Skala SOFA SOFA score diagnostic test Q7392039 13700
06-28 Fallaner 033-3 pl Herman Weber Hermann David Weber Dutch physician and gynæcologist Q3134055 13699
06-27 Fallaner 032-3 pl Gustav Zander Gustav Zander German physician Q330570 13698
06-26 Fallaner 031-3 pl Theodoor Hendrik van de Velde Theodoor Hendrik van de Velde Swedish physician and orthopedist Q942113 13697
06-25 Fallaner 030-3 pl Sonet 111 Sonnet 111 111th of 154 by William Shakespeare Q3490516 13696
06-24 Fallaner 029-3 pl Sakwinawir Saquinavir antiretroviral medication Q422654 13695
08-09 Smirkybec 28-2 en Katherine Conolly Irish political hostess, landowner, and philanthropist Q56036302 13694
08-09 Nitesh Gill 27 pa ਜਯਾ ਸ਼ਰਮਾ (ਨਾਰੀਵਾਦੀ) Jaya Sharma (activist) (Feminist writer) Q28007390 13693
08-08 Smirkybec 27-2 en Harriet Kirkwood Irish painter Q21466285 13692
08-08 Nitesh Gill 26 pa ਸਹਿਰ ਖ਼ਲੀਫ਼ਾ Sahar Khalifeh (Feminist writer) Q441194 13691
08-08 Umarxon III 100 uz Kolinda Grabar-Kitarović Kolinda Grabar-Kitarović - President of Croatia Q3176299 13690
08-07 Smirkybec 26-2 en Mary Mathew Irish diarist Q18529208 13689
08-07 Nitesh Gill 25 pa ਡੋਰਿਸ ਡਾਨਾ Doris Dana (Feminist writer) Q2880671 13688
08-07 Umarxon III 99 uz Ali Shervoniy Ali Shervoniy - President of Tajikistan Q12850098 13687
08-06 Umarxon III 98 uz Grigoriy Broydo Grigory Broydo - President of Tajikistan Q1546690 13686
08-04 Umarxon III 97 uz Francesco Cossiga Francesco Cossiga - President of Italy Q1230 13685
08-03 Umarxon III 96 uz Enrico Letta Enrico Letta - Prime-minister of Italy Q674957 13684
08-02 Umarxon III 95 uz Nikolay Belyayev Nikolay Belyayev - President of Kazakhstan Q350513 13683
08-01 Umarxon III 94 uz Nikolay Skvortsov Nikolay Skvortsov - President of Kazakhstan Q560336 13682
07-31 Umarxon III 93 uz Panteleimon Ponomarenko Panteleimon Ponomarenko - President of Belarus Q941748 13681
08-06 Smirkybec 25-2 en Eliza Kirk Irish sculptor Q55993820 13680
08-06 Nitesh Gill 24 pa ਜ਼ੋਏ ਪਿਲਗਰ Zoe Pilger (Feminist writer) Q27244503 13679
08-05 Smirkybec 24-2 en Sarah Venie Barr Irish philanthropist Q18577123 13678
08-05 Nitesh Gill 23 pa ਹੇਲੇਨਾ ਆਰੌਖੋ Helena Araújo (Feminist writer) Q116055 13677
08-04 Nitesh Gill 22 pa ਫੇਰ੍ਰਿਸ ਓਲਿਨ Ferris Olin (Feminist writer) Q28555401 13676
08-04 Smirkybec 23-2 en Barbara McDonnell Irish philanthropist Q55965141 13675
08-03 Smirkybec 22-2 en Margaret Grey Porter Irish philanthropist Q55948194 13674
08-03 Nitesh Gill 21 pa ਡੀਨਾ ਮਿਤਜ਼ਗਰ Deena Metzger (Feminist writer) Q5250035 13673
08-02 Smirkybec 21-2 en Elizabeth Mernin Irish intelligence agent Q55912754 13672
08-02 Nitesh Gill 20 pa ਨਿਸੀਆ ਫਲੋਰੇਸਤਾ Nísia Floresta (Feminist writer) Q2364565 13671
08-01 Nitesh Gill 19 pa ਡਿਆਨਾ ਇਲਾਮ Diane Elam (Feminist writer) Q5271441 13670
08-01 Smirkybec 20-2 en May Guinness Irish painter Q30132035 13669
08-01 Jinoy Tom Jacob 7 ml ബങ്കർ റോയി Bunker Roy -Indian social activist and educator Q2654764 13668
07-31 Smirkybec 19-2 en Kate Jordan Irish-American novelist and playwright Q28308513 13667
07-31 Jinoy Tom Jacob 6 ml ടൈഗർ വെള്ളച്ചാട്ടം Tiger Falls -Highest direct waterfall in India (Uttarakhand) Q27929617 13666
07-31 Nitesh Gill 18 pa ਨਾਓਮੀ ਗਾਲ Naomi Gal (Feminist writer) Q6964639 13665
07-30 Smirkybec 18-2 en Anna Maria Chetwode Irish writer Q55834138 13664
07-30 Umarxon III 92 uz Lee Nak-yeon Lee Nak-yeon - Prime-minister of South Korea Q12611134 13663
07-29 Umarxon III 91 uz Ueli Maurer Ueli Maurer - President of Switzerland Q123979 13662
07-28 Umarxon III 90 uz Didier Burkhalter Didier Burkhalter - President of Switzerland Q58280 13661
07-27 Umarxon III 89 uz Simonetta Sommaruga Simonetta Sommaruga - President of Switzerland Q122991 13660
07-26 Umarxon III 88 uz Johann Schneider-Ammann Johann Schneider-Ammann - President of Switzerland Q380063 13659
07-30 Nitesh Gill 17 pa ਨਿਰਮਲ ਪੁਆਰ Nirmal Puwar (Feminist writer) Q41555686 13658
07-30 Jinoy Tom Jacob 5 ml കുടമാളൂർ കരുണാകരൻ നായർ Kudamaloor Karunakaran Nair - Kathakali artiste from Kerala Q6441640 13657
07-29 Smirkybec 17-2 en Maude Clarke Irish historian Q18936212 13656
07-29 Jinoy Tom Jacob 4 ml അന്താരാഷ്ട്ര കടുവാ ദിനം International Tiger Day #July29 Q3772559 13655
07-28 Jinoy Tom Jacob 3 ml കുടമാളൂർ The birth place Saint Alphonsa in Kerala Q55806620 13654
07-29 Nitesh Gill 16 pa ਪੈਟ ਪਾਰਕਰ Ovidia Yu (Feminist writer) Q18640003 13645
07-28 Nitesh Gill 15 pa ਗੋਲਬਰਗ ਬਾਸ਼ੀ Golbarg Bashi (Feminist writer) Q16152158 13652
07-27 Nitesh Gill 14 pa ਮਾਇਰਾ ਪੇਜ Myra Page (Feminist writer) Q43476863 13651
07-28 Smirkybec 16-2 en Margaret Pender Irish writer and poet Q55806876 13650
07-27 Jinoy Tom Jacob 2 ml കരൺജിത്ത് സിങ് Karanjit Singh Indian football player in ISL team Q6368494 13649
07-26 Jinoy Tom Jacob 1 ml മൈൽസൺ അൽവ്സ് Maílson Alves Brazilian professional footballer in ISL Q21004806 13648
07-27 Smirkybec 15-2 en Rosanna Johnson Irish street trader Q55770814 13647
07-26 Smirkybec 14-2 en Dolly Robinson Irish artist and theatre designer Q51852885 13646
07-26 Nitesh Gill 13 pa ਓਵੀਡੀਆ ਯੂ Ovidia Yu (Feminist writer) Q18640003 13645
07-25 Smirkybec 13-2 en Lucy Anne FitzGerald Irish radical Q19325957 13644
07-25 Nitesh Gill 12 pa ਐਲਿਸ ਰਿਵਾਸ Alice Rivaz (Feminist writer) Q123332 13643
07-25 Umarxon III 87 uz Navruz Mammadov Navruz Mammadov - Prime-minister of Azerbaijan Q7065106 13642
07-24 Umarxon III 86 uz Juan Carlos Varela Juan Carlos Varela - President of Panama Q1134096 13641
07-23 Umarxon III 85 uz Ricardo Martinelli Ricardo Martinelli - President of Panama Q57491 13640
07-22 Umarxon III 84 uz Patrice Talon Patrice Talon - President of Benin Q16669148 13639
07-21 Umarxon III 83 uz Antoni Martí Antoni Martí - Prime-minister of Bahamas Q24801 13638
07-20 Umarxon III 82 uz Hubert Minnis Hubert Minnis - Prime-minister of Bahamas Q16732648 13637
07-19 Umarxon III 81 uz Hery Rajaonarimampianina Hery Rajaonarimampianina - President of Madagascar Q15382355 13636
07-18 Umarxon III 80 uz Borut Pahor Borut Pahor - President of Slovenia Q206471 13635
07-25 Gurbakhshish chand 06 pa ਰਾਜਸ਼੍ਰੀ ਦੇਸ਼ਪਾਂਡੇ Rajshri Deshpande (Indian film actress) Q21066998 13634
07-24 Gurbakhshish chand 05 pa ਮਧੁਰਿਕਾ ਪਾਟਕਰ Madhurika Patkar (Indian table-tennis player) Q51441000 13633
07-24 Smirkybec 12-2 en Maud Joynt Irish Celtic scholar and linguist Q55741205 13632
07-24 Nitesh Gill 11 pa ਵਰਜੀਨੀਆ ਫੀਰੀ Virgina Phiri (Feminist Thinker) Q50931081 13631
07-23 Smirkybec 11-2 en Margaret Dockrell Irish suffragist, philanthropist, and councillor Q55726157 13630
07-23 Nitesh Gill 10 pa ਹਾਨਾਨ ਅਲ-ਸ਼ੇਖ Hanan al-Shaykh (Feminist Thinker) Q290143 13629
07-23 Gurbakhshish chand 04 pa ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਰੰਧਾਵਾ Karishma Randhawa (Indian Actress) Q6371091 13628
07-22 Gurbakhshish chand 03 pa ਏਤਲ ਖੋਸਲਾ Aaital Khosla(Indian model) Q21621692 13627
07-22 Smirkybec 10-2 en Caroline Agnes Gray English hostess and owner of Freeman's Journal Q55714174 13626
07-22 Nitesh Gill 09 pa ਹਸਨਾ ਬੇਗਮ Hasna Begum (Feminist Thinker) Q40232921 13625
07-21 Smirkybec 9-2 en Maura Breslin Irish feminist and trade unionist Q55700752 13624
07-21 Gurbakhshish chand 02 pa ਮਮਤਾ ਮੋਹਨਦਾਸ Mamta Mohandas (Female Playback Singer) Q2050320 13623
07-21 Nitesh Gill 08 pa ਹਮੀਦਾ ਹੁਸੈਨ Hameeda Hossain (Feminist Thinker) Q16104460 13622
07-20 Smirkybec 8-2 en Elizabeth Emmet Lenox-Conyngham Irish poet and translator Q55671669 13621
07-20 Gurbakhshish chand 01 pa ਸੁਰੇਖਾ ਯਾਦਵ Surekha Yadav (female locopilot) Q19501430 13620
07-20 Nitesh Gill 07 pa ਕਿਮ ਰਾਬਰਟਸ Kim Roberts (Feminist Thinker) Q6409275 13619
07-19 Smirkybec 7-2 en Mary Anne Holmes Irish poet and writer Q55664062 13618
06-23 Fallaner 028-3 pl Ritonavir Rytonawir antiretroviral medication Q422618 13617
06-22 Fallaner 027-3 pl Lopinavir Lopinawir antiretroviral medication Q422585 13616
06-21 Fallaner 026-3 pl Darunavir Darunawir antiretroviral medication Q3765251 13615
06-20 Fallaner 025-3 pl Stavudine Stawudyna antiretroviral medication Q423984 13614
06-19 Fallaner 024-3 pl Lamivudine Lamiwudyna antiretroviral medication Q422631 13613
07-19 Nitesh Gill 06 pa ਐਲਨ ਸ਼ਾਲਟਰ Elaine Showalter (Feminist Thinker) Q467333 13612
07-18 Smirkybec 6-2 en Maud Aiken Irish musician Q55637818 13611
07-18 Nitesh Gill 05 pa ਲਿਲੀ ਬ੍ਰਾਉਨ Lily Braun (Feminist Thinker) Q71372 13610
07-17 Smirkybec 5-2 en Eva McKee Irish craftswoman and designer Q55604351 13609
07-17 Nitesh Gill 04 pa ਐਨ ਸਮਰਸ Anne Summers (Feminist Thinker) Q4768826 13608
07-16 Smirkybec 4-2 en Mina Robinson Irish artist Q55590193 13607
07-12 Kiril Simeonovski 091 Црква „Св. Петка“ - Селник church in Macedonia Q20499418 13606
07-11 Kiril Simeonovski 090 mk Црква „Св. Јован Крстител“ - Ѕвегор church in Macedonia Q55476314 13605
07-17 Umarxon III 79 uz Tabaré Vázquez Tabaré Vázquez - President of Uruguay Q9099 13604
07-16 Umarxon III 78 uz Danilo Medina Danilo Medina - President of Dominican Republic Q57429 13603
07-15 Umarxon III 77 uz Valentin Inzko Valentin Inzko - Head of state of Bosnia Q112145 13602
07-16 Nitesh Gill 03 pa ਡੇਲ ਸਪੈਂਡਰ Dale Spender (Feminist Thinker) Q5210637 13601
07-15 Smirkybec 3-2 en Marjorie Hasler Irish suffragette Q55574436 13600
07-15 Nitesh Gill 02 pa ਬੈਟੀ ਫ੍ਰਾਈਡਨ Betty Friedan (Feminist Thinker) Q234604 13599
07-14 Smirkybec 2-2 en Patricia Cockburn Patricia Cockburn, Irish writer, traveller, conchologist and artist Q55533095 13598
07-14 Umarxon III 76 uz Volodimir Groysman Volodimir Groysman - Prime-minister of Ukraine Q4150130 13597
07-13 Umarxon III 75 uz Prayut Chan-o-cha Prayut Chan-o-cha - Prime-minister of Thailand Q2108126 13596
07-12 Umarxon III 74 uz Édouard Philippe Édouard Philippe - Prime-minister of France Q3579995 13595
07-11 Umarxon III 73 uz Manuel Valls Manuel Valls - Prime-minister of France Q10287 13594
07-10 Umarxon III 72 uz Doris Leuthard Doris Leuthard - President of Switzerland Q115442 13593
07-09 Umarxon III 71 uz Micheline Calmy-Rey Micheline Calmy-Rey - President of Switzerland Q122377 13592
07-08 Umarxon III 70 uz Charles Michel Charles Michel - Prime-minister of Belgium Q950958 13591
07-07 Umarxon III 69 uz Juha Sipilä Juha Sipilä - Prime-minister of Finland Q1711532 13590
07-06 Umarxon III 68 uz Trần Đại Quang Trần Đại Quang - President of Vietnam Q7833292 13589
07-05 Umarxon III 67 uz Sigmundur Davíð Gunnlaugsson Sigmundur Davíð Gunnlaugsson - Prime-minister of Iceland Q463588 13588
07-04 Umarxon III 66 uz Katrín Jakobsdóttir Katrín Jakobsdóttir - Prime-minister of Iceland Q467464 13587
07-14 Nitesh Gill 01 pa ਰੁੱਥ ਐਡਲਰ Ruth Adler (Feminist) Q30173751 13586
07-13 Smirkybec 1-2 en Mary Guiney Mary Guiney, business woman Q6779686 13585
07-13 Nitesh Gill 100 pa ਧਨਵੰਤੀ ਰਾਮਾ ਰਾਓ Dhanvanthi Rama Rau (Indian women social worker) Q5269042 13584
07-12 Nitesh Gill 99 pa ਅਨੂਤਾਈ ਵਾਘ Anutai Wagh (Indian women social worker) Q4777949 13583
07-11 Nitesh Gill 98 pa ਲੀਲਾ ਰਾਮਕੁਮਾਰ ਭਾਰਗਵ Lila Ramkumar Bhargava (Indian women social worker) Q20047084 13582
07-10 Nitesh Gill 97 pa ਚਾਰੂਲਤਾ ਮੁਖਰਜੀ Charulata Mukherjee (Indian women social worker) Q5086976 13581
07-09 Nitesh Gill 96 pa ਜਯਾਸ਼੍ਰੀ ਰਾਇਜੀ Jayashri Raiji (Indian women social worker) Q43718101 13580
07-08 Nitesh Gill 95 pa ਅਨਾਸੂਯਾ ਦੇਵੀ Anasuya Devī (Indian women social worker) Q12997964 13579
07-07 Nitesh Gill 94 pa ਪੁਰਨਿਮਾ ਅਰਵਿੰਦ ਪਕਵਾਸਾ Poornima Arvind Pakvasa (Indian women social worker) Q7228869 13578
07-07 Kiril Simeonovski 089 mk Лав (кована пара од 2018 година) collector coin issued by the National Bank of the Republic of Macedonia Q55400798 13577
07-06 Nitesh Gill 93 pa ਸ਼ੀਲਾ ਬੋਰਥਾਕਰ Sheela Borthakur (Indian women social worker) Q22906867 13576
07-05 Nitesh Gill 92 pa ਮਮਤਾ ਠਾਕੁਰ Mamata Thakur (Indian women social worker) Q20716074 13575
07-04 Nitesh Gill 91 pa ਸੁਰੇਂਦਰ ਸੈਣੀ Surrendar Saini (Indian women social worker) Q24266337 13574
07-03 Nitesh Gill 90 pa ਮੇਹਰ ਪੈਸਟਨਜੀ Meher Pestonji (Indian women social worker) Q1917235 13573
07-03 Umarxon III 65 uz Bjarni Benediktsson Bjarni Benediktsson - Prime-minister of Iceland Q879376 13572
07-02 Umarxon III 64 uz Sigurður Ingi Jóhannsson Sigurður Ingi Jóhannsson - Prime-minister of Iceland Q201075 13571
07-02 Nitesh Gill 89 pa ਤਾਰਾ ਚੈਰੀਅਨ Tara Cherian (Indian women social worker) Q7685045 13570
07-01 Umarxon III 63 uz Anders Fogh Rasmussen Anders Fogh Rasmussen - Secretary-General of NATO Q46052 13569
06-30 Umarxon III 62 uz Stefan Löfven Stefan Löfven - Prime-minister of Sweden Q2740012 13568
07-01 Nitesh Gill 88 pa ਰਾਜਲਕਸ਼ਮੀ ਪਾਰਥਸਾਰਥੀ Rajalakshmi Parthasarathy (Indian women social worker) Q7285679 13567
06-30 Nitesh Gill 87 pa ਸਫ਼ੀਨਾ ਹੁਸੈਨ Safeena Husain (Indian women social worker) Q18353268 13566
06-29 Umarxon III 61 uz Denis Zvizdić Denis Zvizdić - Prime-minister of Bosnia and Herzegovina Q19501831 13565
06-29 Nitesh Gill 86 pa ਮਾਰਥਾ ਡੋਦਰੇ Martha Dodray (Indian women social worker) Q17305869 13564
06-28 Umarxon III 60 uz Alexis Tsipras Alexis Tsipras - Prime-minister of Greece Q312015 13563
06-27 Umarxon III 59 uz Muhammadqaliy Abulgʻoziyev Muhammadqaliy Abulgʻoziyev - Q37777535 13562
06-26 Umarxon III 58 uz Horacio Cartes Horacio Cartes - President of Paraguay Q5901842 13561
06-25 Umarxon III 57 uz Lenín Moreno Lenín Moreno - President of Guatemala Q518626 13560
06-24 Umarxon III 56 uz Raimonds Vējonis Raimonds Vējonis - President of Latvia Q2416022 13559
06-23 Umarxon III 55 uz Jacinda Ardern Jacinda Ardern - Prime-minister of New Zealand Q3606816 13558
06-22 Umarxon III 54 uz Nicolás Maduro Nicolás Maduro - President of Venezuela Q58132 13557
06-21 Umarxon III 53 uz Rex Tillerson Rex Tillerson - U.S. Secretary of State Q331401 13556
06-20 Umarxon III 52 uz George Weah George Weah - President of Liberia Q173139 13555
06-19 Umarxon III 51 uz Dmitriy Yazov Dmitry Yazov - USSR minister of defense Q48041 13554
06-18 Umarxon III 50 uz Qadriddin Aslonov Qadriddin Aslonov - President of Tajikistan Q4071361 13553
06-17 Umarxon III 49 uz Martín Vizcarra Martín Vizcarra - President of Peru Q24030720 13552
06-16 Umarxon III 48 uz Peter O'Neill Peter O'Neill - Prime-minister of Papua New Guinea Q57892 13551
06-15 Umarxon III 47 uz Carrie Lam Carrie Lam - Chief of Hong Kong Q19217 13550
06-14 Umarxon III 46 uz Rodrigo Duterte Rodrigo Duterte - President of Philippines Q457786 13549
06-13 Umarxon III 45 uz Jens Stoltenberg Jens Stoltenberg - Secretary General of NATO Q57665 13548
06-28 Nitesh Gill 85 pa ਸ਼ੁਕਲਾ ਬੋਸ Shukla Bose (Indian women social worker) Q7504834 13547
06-27 Nitesh Gill 84 pa ਸਰਿਤਾ ਸਿੰਘ Sarita Singh (Indian women social worker) Q19666780 13546
06-26 Nitesh Gill 83 pa ਲੋਤੀਕਾ ਸਰਕਾਰ Lotika Sarkar (Indian women social worker) Q14946909 13545
06-25 Nitesh Gill 82 pa ਫੂਲਬਸਨ ਬਾਈ ਯਾਦਵ Phoolbasan Bai Yadav (Indian women social worker) Q19899258 13544
06-24 Nitesh Gill 81 pa ਟੀ. ਐਨ. ਸੀਮਾ T N Seema (Indian women social worker) Q15548224 13543
06-23 Nitesh Gill 80 pa ਇੰਦੂਮਤੀ ਚਮਨਲਾਲ Indumati Chamanlal (Indian women social worker) Q20036727 13542
06-22 Nitesh Gill 79 pa ਬਿੰਨੀ ਯੰਗਾ Binny Yanga (Indian women social worker) Q18648941 13541
06-21 Nitesh Gill 78 pa ਗਾਰਗੀ ਗੁਪਤਾ Gargi Gupta (Indian women social worker) Q50412346 13540
06-20 Nitesh Gill 77 pa ਨਾਲਿਨੀ ਸ਼ੇਖਰ Nalini Shekar (Indian women social worker) Q27978992 13539
06-19 Nitesh Gill 76 pa ਯਸ਼ੋਧਰਾ ਦਾਸੱਪਾ Yashodhara Dasappa (Indian women social worker) Q23806393 13538
06-18 Fallaner 023-3 pl Cyklopentolat Cyclopentolate medication used to dilate the pupil and help with examination of the eye. Q867332 13537
06-18 Nitesh Gill 75 pa ਸੈਲਬਾਲਾ ਦਾਸ Sailabala Das (Indian women social worker) Q15725222 13536
06-17 Nitesh Gill 74 pa ਸਵਰਨਾਦੇਵੀ ਦੇਵੀ Swarnakumari Devi (Indian women social worker) Q7585343 13535
06-17 Fallaner 022-3 pl Światowa Inicjatywa na Rzecz Zwalczania Astmy Global Initiative for Asthma medical guidelines organisation Q3108954 13534
06-17 Kristina Millona 33 sq Arca (muzikant) Arca (musician) (Venezuelan producer) Q16149863 13533
06-16 Kristina Millona 32 sq Mykki Blanco Mykki Blanco (American rapper) Q16201334 13532
06-16 Fallaner 021-3 pl Pranlukast Pranlukast medicine used to treat asthma Q7238392 13531
06-15 Fallaner 020-3 pl Sonet 110 (William Szekspir) Sonnet 110 110th of 154 by William Shakespeare Q3490515 13530
06-16 Nitesh Gill 73 pa ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੰਗਾਨਾਥਨ Shanthi Ranganathan (Indian women social worker) Q21592121 13529
06-15 Kiril Simeonovski 088 mk Равшан Ирматов Ravshan Iramtov Q488893 13528
06-15 Nitesh Gill 72 pa ਸਰੋਜ ਨਾਲਿਨੀ ਦੱਤ Saroj Nalini Dutt (Indian women social worker) Q7424438 13527
06-15 Kristina Millona 31 sq April Ashley April Ashley (English model and restaurant hostess) Q774137 13526
06-14 Fallaner 019-3 pl Miltefozyna Miltefosine medicine used to treat leishmaniasis Q411787 13525
06-14 Nitesh Gill 71 pa ਅਨੀਤਾ ਰੇੱਡੀ Anita Reddy (Indian women social worker) Q18589157 13524
06-13 Nitesh Gill 70 pa ਅਰੋਤੀ ਦੱਤ Aroti Dutt (Indian women social worker) Q4795599 13523
06-14 Kristina Millona 30 sq Sonja Sajzor Sonja Sajzor (drag queen from Serbia) Q42347753 13522
06-13 Fallaner 018-3 pl Antymonoglukonian sodu Sodium stibogluconate medicine used to treat leishmaniasis Q2757844 13521
06-13 Kristina Millona 29 sq Valentina (drag queen) Valentina (drag queen) Q54948269 13520
06-12 Kristina Millona 28 sq Sylvia Rivera Sylvia Rivera(American transgender rights activist) Q2278761 13519
06-11 Kristina Millona 27 sq Rita Hester Rita Hester(transgender African American woman, murder victim) Q4497395 13518
06-12 Fallaner 017-3 pl Antymonian megluminy Meglumine antimoniate medicine used to treat leishmaniasis Q2757969 13517
06-12 Nitesh Gill 69 pa ਅਮਲਪ੍ਰਵਾ ਦਾਸ Amalprava Das (Indian women social worker) Q19891258 13516
06-12 Umarxon III 44 uz Jimmy Morales Jimmy Morales - President of Guatemala Q17995110 13515
06-11 Umarxon III 43 uz Evo Morales Evo Morales - President of Bolivia Q42410 13514
06-11 Fallaner 016-3 pl Amodiachina Amodiaquine antimalaria medication Q239569 13513
06-11 Nitesh Gill 68 pa ਕੇ. ਵੀ. ਰਾਬੀਆ K. V. Rabiya (Indian women social worker) Q6324168 13512
06-10 Fallaner 015-3 pl Artezunat Artesunate antimalaria medication Q707939 13511
06-10 Umarxon III 42 uz Mike Pence Mike Pence - U.S. Vice-President Q24313 13510
06-09 Umarxon III 41 uz Mike Pompeo Mike Pompeo - U.S. Secretary of state Q473239 13509
06-10 Nitesh Gill 67 pa ਪ੍ਰੇਮਾ ਨਰੇਂਦਰ ਪੁਰਾਓ Prema Narendra Purao (Indian women social worker) Q19663736 13508
06-10 Kristina Millona 26 sq Marsha P. Johnson Marsha P. Johnson(Black American transgender rights activist) Q6773400 13507
06-09 Kristina Millona 25 sq Emma Holten Emma Holten(Danish lecturer and feminist activist) Q28167727 13506
06-09 Fallaner 014-3 pl Sulfadoksyna Sulfadoxine bacteriostatic sulfonamide Q411557 13505
06-09 Nitesh Gill 66 pa ਏ. ਕੇ. ਪ੍ਰੇਮਾਜਮ A. K. Premajam (Indian women social worker) Q16104955 13504
06-08 Nitesh Gill 65 pa ਅਵਾਬਾਈ ਬੋਮਨਜੀ ਵਾਡੀਆ Avabai Bomanji Wadia (Indian women social worker) Q20054119 13503
06-08 Fallaner 013-3 pl Sulfadiazyna Sulfadiazine bacteriostatic sulfonamide Q2555060 13502
06-08 Umarxon III 40 uz Gennadiy Kolbin Gennadiy Kolbin - Kazakhstan President Q743494 13501
06-08 Kristina Millona 24 sq Gwen Amber Rose Araujo Gwen Amber Rose Araujo(murdered transgender) Q2203278 13500
06-07 Kristina Millona 23 sq Paula Martinac Paula Martinac(American writer and playwright) Q50759686 13499
06-07 Nitesh Gill 64 pa ਪੁਸ਼ਪਲਤਾ ਦਾਸ Pushpalata Das (Indian women social worker) Q24285755 13498
06-06 Nitesh Gill 63 pa ਸੱਬ੍ਹਾ ਹਾਜੀ Sabbah Haji (Indian women social worker) Q28051508 13497
06-07 Fallaner 012-3 pl Tropikamid Tropicamide medication used to dilate the pupil and help with examination of the eye. Q9310 13496
06-07 Umarxon III 39 uz Akbarsho Iskandarov Akbarsho Iskandarov - Tajikistan President Q2828958 13495
06-06 Fallaner 011-3 pl Pentamidyna Pentamidine medication used to prevent and treat pneumocystis pneumonia (PCP) Q416206 13494
06-06 Umarxon III 38 uz Jumaboy Shoyaxmetov Zhumabay Shayakhmetov - Kazakhstan President Q4521587 13493
06-06 Kristina Millona 22 sq International Drag Day International Drag Day(International Drag Day) Q54823963 13492
06-05 Fallaner 010-3 pl Sonet 109 (William Szekspir) Sonnet 109 109th of 154 by William Shakespeare Q3490513 13491
06-05 Nitesh Gill 62 pa ਮਿਰਾਈ ਚੈਟਰਜੀ Mirai Chatterjee (Indian women social worker) Q6872622 13490
06-05 Umarxon III 37 uz Levon Mirzoyan Levon Mirzoyan - Azerbaijan President Q983603 13489
06-05 Kristina Millona 21 sq Lili Elbe Lili Elbe (Danish artist) Q1140735 13488
06-04 Fallaner 009-3 pl Walgancyklowir Valganciclovir medication used to treat cytomegalovirus infection Q423384 13487
06-03 Fallaner 008-3 pl Tetrakaina Tetracaine local anesthetic Q419608 13486
06-04 Umarxon III 36 uz Mirzo Dovud Huseynov Mirzo Dovud Huseynov - Azerbaijan President Q1366710 13485
06-04 Nitesh Gill 61 pa ਜੀਜਾ ਘੋਸ਼ Jeeja Ghosh (Indian women social worker) Q28549734 13484
06-04 Kristina Millona 20 sq Robert Wilton Robert Wilton (British writer and diplomat) Q21066891 13483
06-03 Umarxon III 35 uz Aziz Abduhakimov Aziz Abduhakimov - Uzbek minister Q24009847 13482
06-03 Nitesh Gill 60 pa ਐਮ. ਸੁਭੱਦਰਾ ਨਾਇਰ M. Subhadra Nair (Indian women social worker) Q17661468 13481
06-03 Kristina Millona 19 sq Vernita Gray Vernita Gray (lesbian activist and writer) Q54640121 13480
06-02 Fallaner 007-3 pl Hydroksychlorochina Hydroxychloroquine medication used for the treatment of certain types of malaria Q421094 13479
06-01 Fallaner 006-3 pl Wekuronium Vecuronium bromide medication used as part of general anesthesia Q27108523 13478
05-31 Fallaner 005-3 pl Spektynomycyna Spectinomycin antibiotic useful for the treatment of gonorrhea infections Q416154 13477
05-30 Fallaner 004-3 pl Dietylokarbamazyna Diethylcarbamazine medication used in the treatment of filariasis Q409267 13476
05-29 Fallaner 003-3 pl Iwermektyna Ivermectin medication used to treat many parasitic infections Q415178 13475
05-28 Fallaner 002-3 pl Lewamizol Levamisole medication used to treat parasitic worm infections Q417097 13474
05-27 Fallaner 001-3 pl Woda do iniekcji Water for injection Water of extra high quality without significant contamination Q1539975 13473
06-02 Nitesh Gill 59 pa ਬੀਨਾ ਦਾਸ Bina Das (Indian women social worker) Q4913805 13472
06-01 Nitesh Gill 58 pa ਸਵੀਤਾ ਬਹਿਨ Savita Behen (Indian women social worker) Q20065246 13471
06-02 Umarxon III 34 uz Qallibek Kamolov Qallibek Kamolov - Uzbek minister Q16657596 13470
06-02 Kristina Millona 18 sq Capital Pride (Ottawa) Capital Pride (Ottawa) (Annual Pride event in Canada) Q5035638 13469
06-01 Umarxon III 33 uz Minavar Tursunov Minavar Tursunov - Uzbek minister Q15069170 13468
06-01 Kristina Millona 17 sq Roberta Cowell Roberta Cowell (first known British trans woman) Q7Q524264 13467
05-31 Nitesh Gill 57 pa ਵਾਇਲਟ ਐਲਵਾ Violet Alva (Indian women social worker) Q1622265 13466
05-31 Umarxon III 32 uz Bahodir Abdurazzoqov Bahodir Abdurazzoqov - Uzbek minister Q4054621 13465
05-31 Kristina Millona 16 sq Sanela Diana Jenkins Sanela Diana Jenkins (Bosnian entrepreneur) Q7417568 13464
05-30 Kristina Millona 15 sq Yelena Baturina Yelena Baturina (Russian businesswoman) Q466610 13463
05-30 Nitesh Gill 56 pa ਜਾਨਕੀ ਵੇਂਕਟਰਮਣ Janaki Venkataraman (Indian women social worker) Q6150717 13462
05-29 Nitesh Gill 55 pa ਪੋਨਾਕਾ ਕਾਨਕਾਮਮਾ Ponaka Kanakamma (Indian women social worker) Q7227553 13461
05-28 Nitesh Gill 54 pa ਤਾਰਕੇਸ਼ਵਰੀ ਸਿਨਹਾ Tarkeshwari Sinha (Indian women social worker) Q7686261 13460
05-30 Umarxon III 31 uz Adhambek Fozilbekov Adhambek Fozilbekov - Uzbek minister Q43429205 13459
05-29 Umarxon III 30 uz Alisher Azizxoʻjayev Alisher Azizxoʻjayev - Uzbek minister Q24010718 13458
05-29 Kristina Millona 14 sq Sandra Kalniete Sandra Kalniete (Latvian politician) Q236968 13457
05-28 Umarxon III 29 uz Ulugʻbek Inoyatov Ulugʻbek Inoyatov - Uzbek minister Q24009830 13456
05-28 Kristina Millona 13 sq Margarita Morozova Margarita Morozova (Russian noble and philanthropist) Q4303044 13455
05-27 Nitesh Gill 53 pa ਮੋਹੁਆ ਮੁਖਰਜੀ Mohua Mukherjee (Indian women social worker) Q6894511 13454
05-27 Umarxon III 28 uz Sherzod Qudbiyev Sherzod Qudbiyev - Uzbek minister Q7494657 13453
05-27 Kristina Millona 12 sq Oja Kodar Oja Kodar (Croatian actress) Q537212 13452
05-26 Kristina Millona 11 sq Ágnes Hranitzky Ágnes Hranitzky (Hungarian film editor) Q1056063 13451
05-25 Kristina Millona 10 sq Alexandra Marinina Alexandra Marinina (Russian writer of detective stories) Q236233 13450
05-26 Nitesh Gill 52 pa ਸ਼ਾਨੂ ਲਹਿਰੀ Shanu Lahiri (Indian women social worker) Q7489112 13449
05-26 Umarxon III 27 uz Sherali Xayrulloyev Sherali Khayrulloyev - Tajik general Q7494657 13448
05-25 Umarxon III 26 uz Tsai Ing-wen Tsai Ing-wen - President of Taiwan Q233984 13447
05-25 Nitesh Gill 51 pa ਸਾਲੂਮਾਰਦਾ ਥਿਮਅੱਕਾ Saalumarada Thimmakka (Indian women social worker) Q22073991 13446
05-24 Kristina Millona 09 sq Vilma Hugonnai Vilma Hugonnai -first Hungarian women physician Q958057 13445
05-23 Kristina Millona 08 sq Erzsébet Schaár Erzsébet Schaár - Hungarian sculptor Q934828 13444
05-24 Umarxon III 25 uz Sergey Shoygu Sergey Shoygu - Russian general Q32024 13443
05-24 Nitesh Gill 50 pa ਯੂ. ਵਾਸੂਕੀ U. Vasuki (Indian women social worker) Q7863548 13442
05-23 Umarxon III 24 uz Sherali Mirzo Sherali Mirzo - Tajik general Q20611394 13441
05-22 Nitesh Gill 48 pa ਅਨੁਰਾਧਾ ਰਾਮਾਨਨ Anuradha Ramanan (Indian women social worker) Q12973484 13440
05-22 Kristina Millona 07 sq Marija Jurić Zagorka Marija Jurić Zagorka(Croatian journalist, novelist, dramatist) Q291016 13439
05-22 Kiril Simeonovski 087 mk Црква „Св. Троица“ - Трсино church in Macedonia Q28158655 13438
05-16 Kiril Simeonovski 086 mk Финале на Купот на УЕФА 1982 1982 UEFA Cup Final Q241051 13437
05-22 Umarxon III 23 uz Miloš Zeman Miloš Zeman - President of Czech Republic Q29032 13436
05-21 Kristina Millona 06 sq ILGA-Europe ILGA-Europe(umbrella organization for European LGBTI organizations) Q3060798 13435
05-20 Kristina Millona 05 sq TGEU TGEU (organization) Q661112 13434
05-21 Nitesh Gill 47 pa ਸਰਸਵਤੀ ਗੋਰਾ Saraswathi Gora (Indian women social worker) Q539252 13433
05-21 Umarxon III 22 uz Michel Temer Michel Temer - President of Brazil Q463533 13432
05-20 Nitesh Gill 46 pa ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੁਥੀਸਿੰਗ Krishna Hutheesing (Indian women social worker) Q6437416 13431
05-20 Umarxon III 21 uz Lee Hsien Loong Lee Hsien Loong - Prime minister of Singapore Q57643 13430
05-19 Nitesh Gill 45 pa ਸਿੰਧੂਤਾਈ ਸਾਪਕਲ Sindhutai Sapkal (Indian women social worker) Q7522263 13429
05-19 Kristina Millona 04 sq Angie Zapata Angie Zapata - Transgender murder victim Q2190050 13428
05-19 Umarxon III 20 uz Halima Yoqub Halimah Jacob - President of Singapore Q5642345 13427
05-18 Kristina Millona 03 sq Diana Sacayán Diana Sacayán (transgender activist) Q28502331 13426
05-18 Nitesh Gill 44 pa ਪਿੰਕੀ ਵੀਰਾਨੀ Pinki Virani (Indian women social worker) Q7196194 13425
05-18 Umarxon III 19 uz Benjamin Netanyahu Benjamin Netanyahu - Primeminister of Israel Q43723 13424
05-17 Kristina Millona 02 sq Audrey Tang Audrey Tang (Taiwanese free software programmer) Q15025 13423
05-17 Nitesh Gill 43 pa ਗੌਰੀ ਮਾਂ Gauri Ma (Indian women social worker) Q5527771 13422
05-17 Umarxon III 18 uz Miguel Díaz-Canel Miguel Díaz-Canel - President of Cuba Q1932603 13421
05-16 Kristina Millona 01 sq Lepa Mladjenovic Lepa Mladjenovic(Serbian feminist and anti-war activist) Q47027252 13420
05-16 Umarxon III 17 uz Sauli Niinistö Sauli Niinistö - President of Finland Q29207 13419
05-16 Nitesh Gill 42 pa ਨਵਲੀਨ ਕੁਮਾਰ Navleen Kumar (Indian women social worker) Q6982516 13418
05-15 Nitesh Gill 41 pa ਰਾਮਾਬਾਈ ਰਾਨਡੇ Priya Tendulkar (Indian women social worker) Q55779 13417
05-15 Umarxon III 16 uz Juan Manuel Santos Juan Manuel Santos - President of Colombia Q57311 13416
05-14 Nitesh Gill 40 pa ਪ੍ਰਿਆ ਤੇਂਦੁਲਕਰ Priya Tendulkar (Indian women social worker) Q3630378 13415
05-14 Umarxon III 15 uz Roch Marc Christian Kaboré Roch Marc Christian Kaboré - President of Burkina Faso Q599988 13414
05-13 Nitesh Gill 39 pa ਰੂਚਿਰਾ ਗੁਪਤਾ Ruchira Gupta (Indian women social worker) Q7376600 13413
05-13 Umarxon III 14 uz Joko Widodo Joko Widodo - President of Indonesia Q3318231 13412
05-12 Umarxon III 13 uz Bill English Bill English - Prime minister of New Zealand Q4384608 13411
05-12 Nitesh Gill 38 pa ਮੀਰਾ ਦੱਤਾ ਗੁਪਤਾ Mira Datta Gupta (Indian women social worker) Q16010331 13410
05-11 Nitesh Gill 37 pa ਕਿੰਕਰੀ ਦੇਵੀ Kinkri Devi (Indian women social worker) Q6413935 13409
05-11 Umarxon III 12 uz Cyril Ramaphosa Cyril Ramaphosa - President of South Africa Q1148669 13408
05-10 Nitesh Gill 36 pa ਅਮਲਾ ਅੱਕੀਨੇਨੀ Amala Akkineni (Indian women social worker) Q3530159 13407
05-10 Umarxon III 11 uz Matthew Festing Matthew Festing - Prince of the order of Malta Q371637 13406
05-09 Umarxon III 10 uz Emmerson Mnangagwa Emmerson Mnangagwa - President of Zimbabwe Q510523 13405
05-09 Nitesh Gill 35 pa ਸੂਰਿਆਕਾਂਤਾ ਪਾਟਿਲ Suryakanta Patil (Indian women social worker) Q7647403 13404
05-08 Umarxon III 9 uz Jean-Claude Juncker Jean-Claude Juncker - President of Eurocomission Q57661 13403
05-08 Nitesh Gill 34 pa ਮਾਤੰਗਿਨੀ ਹਾਜ਼ਰਾ Matangini Hazra (Indian women social worker) Q6786063 13402
05-07 Umarxon III 8 uz Justin Trudeau Justin Trudeau - Prime minister of Canada Q3099714 13401
05-06 Umarxon III 7 uz Xalifa ibn Salmon al Xalifa Khalifa bin Salman Al Khalifa - Prime minister of Bahrain Q57726 13400
05-05 Umarxon III 6 uz Abdul Hamid Abdul Hamid - President of Bangladesh Q3246667 13399
05-07 Nitesh Gill 33 pa ਮਾਲਤੀ ਚੌਧਰੀ Malati Choudhury (Indian women social worker) Q6741394 13398
05-04 Umarxon III 5 uz Armen Sarkisyan Armen Sarkissian - President of Armenia Q93153 13397
05-03 Umarxon III 4 uz Mauricio Macri Mauricio Macri - President of Argentina Q561837 13396
05-02 Umarxon III 3 uz Malcolm Turnbull Malcolm Turnbull - Prime minister of Australia Q927550 13395
05-06 Nitesh Gill 32 pa ਸ਼ਾਂਤਾ ਸਿਨਹਾ Shantha Sinha (Indian women social worker) Q7489048 13394
05-01 Umarxon III 2 uz Ilir Meta Ilir Meta - President of Albania Q727132 13393
04-30 Umarxon III 1 uz Abdulloh Abdulloh Abdullah Abdullah - Vice-President of Afghanistan Q317556 13392
05-05 Nitesh Gill 31 pa ਦੁਰਗਾਬਾਈ ਦੇਸ਼ਮੁਖ Durgabai Deshmukh (Indian women social worker) Q3763917 13391
05-04 Nitesh Gill 30 pa ਕੇ. ਅਜੀਥਾ K. Ajitha (Indian women social worker) Q6323073 13390
05-03 Nitesh Gill 29 pa ਸੀ. ਕੇ. ਜਨੂ C. K. Janu (Indian women social worker) Q5006619 13389
05-02 Nitesh Gill 28 pa ਪੰਡਿਤ ਰਮਾਬਾਈ Pandita Ramabai (Indian women social worker) Q94889 13388
04-30 Rodelar 55 (03) es Guímara Spanish village Q52379344 13387
04-29 Rodelar 54 (03) es Valdeprado (León) Spanish village Q52317265 13386
04-28 Rodelar 53 (03) es Matalavilla Spanish village Q52259513 13385
04-27 Rodelar 52 (03) es Pedregal (León) Spanish village Q52209356 13384
04-26 Rodelar 51 (03) es Mataluenga Spanish village Q52181956 13383
04-25 Rodelar 50 (03) es Villarrubín Spanish village Q52160357 13382
04-24 Rodelar 49 (03) es Sanvitul Spanish village Q52155594 13381
04-23 Rodelar 48 (03) es Lusio Spanish village Q52145023 13380
04-22 Rodelar 47 (03) es Leiroso Spanish village Q52108355 13379
05-01 Nitesh Gill 27 pa ਚੁੰਨੀ ਕੋਟਲ Chuni Kotal (Indian women social worker) Q5116413 13378
04-30 Wikilover90 1 pa ਕੁਲਫ਼ੀ Kulfi) Q3051553 13377
04-30 Nitesh Gill 26 pa ਊਸ਼ਾ ਮਹਿਤਾ Usha Mehta (Indian women social worker) Q7901884 13376
04-29 Kiril Simeonovski 085 mk Боишка Река river in Macedonia Q52347713 13375
04-29 Nitesh Gill 25 pa ਮਾਨਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ Manasi Pradhan (Indian women social worker) Q16191043 13374
04-28 Nitesh Gill 24 pa ਨੋਮੀਤਾ ਚਾਂਦੀ Nomita Chandy (Indian women social worker) Q18685372 13373
04-27 Nitesh Gill 23 pa ਰਾਮਾਦੇਵੀ ਚੌਧਰੀ Ramadevi Choudhury (Indian women social worker) Q7288737 13372
04-26 Nitesh Gill 22 pa ਜਯਾ ਅਰੁਣਾਚਲਮ Jaya Arunachalam (Indian women social worker) Q21070413 13371
04-26 Umarxon III 100 uz Umid Ahmadjonov Umid Ahmadjonov - President of Uzbekistan national olympic commitee Q52168346 13370
04-26 Alensha 16 (2) hu VIII. Noferkaré Neferkare VIII Egyptian pharaoh Q17051398 13369
04-25 Alensha 15 (2) hu I. Nebiriau Nebiryraw I Egyptian pharaoh Q888284 13368
04-24 Alensha 14 (2) hu VII. Noferkaré Neferkare, ninth dynasty Egyptian pharaoh Q761613 13367
04-23 Alensha 13 (2) hu Meriibré Heti Meryibre Khety Egyptian pharaoh Q13140741 13366
04-22 Alensha 12 (2) hu Ahaneith Ahaneith Egyptian noblewoman Q399939 13365
04-21 Alensha 11 (2) hu II. Noferkaré Neferkare II Egyptian pharaoh Q551470 13364
04-20 Alensha 10 (2) hu Netjerkaré Sziptah Netjerkare Siptah Egyptian pharaoh Q455506 13363
04-19 Alensha 09 (2) hu Noferkauhór Neferkauhor Egyptian pharaoh Q733233 13362
04-18 Alensha 08 (2) hu Noferkamin Anu Neferkamin Anu Egyptian pharaoh Q605885 13361
04-17 Alensha 07 (2) hu Noferkaré Nebi Neferkare Neby Egyptian pharaoh Q551453 13360
04-16 Alensha 06 (2) hu Uadzsed Wazad Egyptian pharaoh Q4017641 13359
04-15 Alensha 05 (2) hu Jakubher Yakub-Har Egyptian pharaoh Q888824 13358
04-14 Alensha 04 (2) hu Sesi Sheshi Egyptian pharaoh Q14318465 13357
04-13 Alensha 03 (2) hu Sensek Shenshek Egyptian pharaoh Q17747137 13356
04-12 Alensha 02 (2) hu Szehebré Sehebre Egyptian pharaoh Q889024 13355
04-11 Alensha 01 (2) hu Hnumhotep (vezír) Khnumhotep III Egyptian vizier Q1075510 13354
04-25 Nitesh Gill 21 pa ਸੰਪਤ ਪਾਲ ਦੇਵੀ Sampat Pal Devi (Indian women social worker) Q15990510 13353
04-25 Umarxon III 99 uz Elmar Aminov Elmar Aminov - President of Uzbekistan football federation Q52160496 13352
03-25 Kiril Simeonovski 084 mk Кара Тепе (Плачковица) peak on the mountain Plačkovica Q52160150 13351
03-24 Sabbut 17 (3) es Mijaíl Suslin Mikhail Suslin, a Russian mathematician Q1273671 13350
03-23 Sabbut 16 (3) es Alekséi Liapunov Alexey Lyapunov, a Russian mathematician Q2008444 13349
03-22 Sabbut 15 (3) es Yevgraf Fiódorov Evgraf Fedorov, a Russian mathematician Q726827 13348
03-21 Sabbut 14 (3) es Vera Faddéyeva Vera Faddeeva, a Russian mathematician Q2559965 13347
03-20 Sabbut 13 (3) es Dmitri Faddéyev Dmitry Faddeev, a Russian mathematician Q1232555 13346
03-19 Sabbut 12 (3) es Mijaíl Lavréntiev Mikhail Lavrentyev, a Russian mathematician Q707137 13345
03-18 Sabbut 11 (3) es Valentín Beloúsov Valentin Belousov, a Russian mathematician Q12742990 13344
03-17 Sabbut 10 (3) es Aleksandr Kúrosh Aleksandr Kurosh, a Russian mathematician Q1384963 13343
03-16 Sabbut 9 (3) es Lev Schnirelmann Lev Schnirelmann, a Russian mathematician Q385207 13342
04-24 Nitesh Gill 20 pa ਰੀਟਾ ਦੇਵੀ Reeta Devi (Indian women social worker) Q18685704 13341
04-24 Umarxon III 98 uz Abdulla Xolmuhamedov Abdulla Xolmuhamedov - Uzbek general Q4495120 13340
04-24 Kristina Millona 17 sq Sofija Jovanović Sofija Jovanović(Serbian war heroine) Q16856824 13339
04-23 Kristina Millona 16 sq Zulya Kamalova Zulya Kamalova(Russian musician) Q2944740 13338
04-23 Nitesh Gill 19 pa ਐਨੀ ਨਾਮਲਾ Annie Namala (Indian women social worker) Q4769393 13337
04-23 Umarxon III 97 uz Ubaydulla Abdurazzoqov Ubaydulla Abdurazzoqov - Uzbek diplomat Q21088057 13336
04-22 Kristina Millona 15 sq Brandon Teena Brandon Teena(American transgender) Q505335 13335
04-22 Nitesh Gill 18 pa ਰੀਮਾ ਨਾਨਾਵਤੀ Reema Nanavati (Indian women social worker) Q18393843 13334
04-22 Umarxon III 96 uz Tamim ibn Hamad al Tani Tamim bin Hamad Al Thani - Emir of Qatar Q1855372 13333
04-21 Kristina Millona 14 sq Aida Garifullina Aida Garifullina(russian operistic singer) Q13203005 13332
04-21 Rodelar 46 (03) es Gestoso Spanish village Q52083770 13331
04-20 Rodelar 45 (03) es Castropetre Spanish village Q52056949 13330
04-19 Rodelar 44 (03) es Arnado Spanish village Q51992673 13329
04-18 Rodelar 43 (03) es Arnadelo Spanish village Q51954625 13328
04-17 Rodelar 42 (03) es Vivero (León) Spanish village Q51906498 13327
04-16 Rodelar 41 (03) es Villabandín Spanish village Q51884214 13326
04-15 Rodelar 40 (03) es Senra (León) Spanish village Q51879409 13325
04-14 Rodelar 39 (03) es Sabugo Spanish village Q51845033 13324
04-13 Rodelar 38 (03) es Rodicol Spanish village Q51825125 13323
04-12 Rodelar 37 (03) es Lazado Spanish village Q51793909 13322
04-11 Rodelar 36 (03) es Riego de Ambrós Spanish village Q51750523 13321
04-10 Rodelar 35 (03) es Paradasolana Spanish village Q51715689 13320
04-09 Rodelar 34 (03) es Castrillo del Monte Spanish village Q51661543 13319
04-08 Rodelar 33 (03) es Acebo (León) Spanish village Q51624511 13318
04-07 Rodelar 32 (03) es Barrio de la Estación (Matallana de Torío) Spanish village Q51589447 13317
04-06 Rodelar 31 (03) es Villaverde de Sandoval Spanish village Q51537082 13316
04-05 Rodelar 30 (03) es Villamoros de Mansilla Spanish village Q51465559 13315
04-21 Umarxon III 95 uz Jacob Zuma Jacob Zuma - President of the RSA Q57282 13317
04-21 Nitesh Gill 17 pa ਗੌਰੀ ਆਯੂਬ Gauri Ayyub (Indian women social worker) Q16012038 13316
04-20 Nitesh Gill 16 pa ਰਾਜਸ਼੍ਰੀ ਬਿਰਲਾ Rajashree Birla (Indian women social worker) Q17505041 13315
04-20 Umarxon III 94 uz Enrique Peña Nieto Enrique Peña Nieto - President of Mexico Q296741 13314
04-20 Kristina Millona 13 sq Dina Garipova Dina Garipova(russian singer) Q2112976 13313
04-19 Nitesh Gill 15 pa ਫ਼ਰਾਹ ਨਕ਼ਵੀ Farah Naqvi (Indian women social worker) Q5434734 13312
04-19 Umarxon III 93 uz Andrzej Duda Andrzej Duda - President of Poland Q9151911 13311
04-19 Kristina Millona 12 sq Zilya Valeeva Zilya Valeeva(russian politician) Q4102761 13310
04-18 Nitesh Gill 14 pa ਨੀਨਾ ਨਾਇਕ Nina Nayak (Indian women social worker) Q16185495 13309
04-18 Umarxon III 92 uz Mariano Rajoy Mariano Rajoy - Prime minister of Spain Q10819 13308
04-18 Kristina Millona 11 sq Olivera Despina Olivera Despina(Serbian Princess) Q458610 13307
04-17 Nitesh Gill 13 pa ਚਿਤਰਾ ਨਾਇਕ Chitra Naik (Indian women social worker) Q20714988 13306
04-17 Umarxon III 91 uz Klaus Iohannis Klaus Iohannis - President of Romania Q701484 13305
04-17 Kristina Millona 10 sq Gertrud Bodenwieser Gertrud Bodenwieser(Austrian dancer) Q1515526 13304
04-15 Kiril Simeonovski 083 mk Сина боја (хералдика) Azure (heraldry) Q1785501 13303
04-16 Nitesh Gill 12 pa ਲੀਲਾ ਸੁਮੰਤ ਮੂਲਗਾਓਕਰ Leela Sumant Moolgaokar (Indian women social worker) Q17917743 13302
04-16 Umarxon III 90 uz Guðni Jóhannesson Guðni Jóhannesson - President of Iceland Q24045706 13301
04-16 Kristina Millona 09 sq Stana Katic Stana Katic(American actress) Q229223 13300
04-15 Nitesh Gill 11 pa ਸਬਿਤਾ ਬੇਗਮ Sabitha Beegam (Indian women social worker) Q21932381 13299
04-15 Umarxon III 89 uz Prokopis Pavlopoulos Prokopis Pavlopoulos - President of Greece Q3407316 13298
04-15 Kristina Millona 08 sq Marija Ujević-Galetović Marija Ujević-Galetović(Croatian sculptor) Q5334062 13297
04-14 Nitesh Gill 10 pa ਤਾਰਾਬਾਈ ਮੋਡਕ Tarabai Modak (Indian women social worker) Q7685181 13296
04-14 Kristina Millona 07 sq Gisela Januszewska Gisela Januszewska (Austrian physician) Q22018748 13295
04-14 Umarxon III 88 uz Sergio Mattarella Sergio Mattarella - President of Italy Q3956186 13294
04-13 Nitesh Gill 09 pa ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਮੋਘੇ Shalini Moghe (Indian women social worker) Q19899025 13293
04-13 Umarxon III 87 uz Kersti Kaljulaid Kersti Kaljulaid - President of Estonia Q12366816 13292
04-13 Kristina Millona 06 sq Marija Šerifović Marija Šerifović ( winner in the Eurovision Song Contest 2007) Q226701 13291
04-12 Kristina Millona 05 sq Gabriele Possanner Gabriele Possanner (austrian doctor) Q87819 13290
04-10 Alensha 100 hu Szergej Ignatov Sergei Ignatov Bulgarian Egyptologist Q3136431 13289
04-12 Nitesh Gill 08 pa ਐਮ. ਸਾਰਦਾ ਮੈਨਨ M. Sarada Menon (Indian women social worker) Q24566018 13288
04-12 Umarxon III 86 uz Marcelo Rebelo de Sousa Marcelo Rebelo de Sousa - President of Portugal Q6756617 13287
04-11 Kiril Simeonovski 082 mk Близнаци (кована пара од 2018 година) collector coin issued by the National Bank of the Republic of Macedonia Q51744321 13286
04-11 Nitesh Gill 07 pa ਨੀਲੀਮਾ ਮਿਸ਼ਰਾ Nileema Mishra (Indian women social worker) Q12435960 13285
04-11 Umarxon III 85 uz Erna Solberg Erna Solberg - Prime minister of Norway Q291644 13284
04-11 Kristina Millona 04 sq Evelyn Lauder Evelyn Lauder (Jewish American businesswoman and philanthropist) Q462055 13283
04-10 Nitesh Gill 06 pa ਹੇਮਾ ਭਾਰਲੀ Hema Bharali (Indian women social worker) Q21604083 13282
04-10 Umarxon III 84 uz János Áder János Áder - President of Hungary Q57467 13281
04-10 Kristina Millona 03 sq Irmgard Griss Irmgard Griss (Austrian lawyer) Q18626047 13280
04-09 Alensha 99 hu Itj-taui Egyptian capital city Itjtawy Q389285 13279
04-08 Alensha 98 hu Hendzser piramisa Egyptian Pyramid of Khendjer Q1069846 13278
04-07 Alensha 97 hu Upuautemszaf Egyptian pharaoh Wepwawetemsaf Q1116771 13277
04-06 Alensha 96 hu Iymeru Egyptian vizier Iymeru Q25209511 13276
04-05 Alensha 95 hu Szenaib Egyptian pharaoh Snaaib Q653168 13275
04-04 Alensha 94 hu Szehekenré Szanhptahi Egyptian pharaoh Seheqenre Sankhptahi Q3954574 13274
04-03 Alensha 93 hu Pantjeni Egyptian pharaoh Pantjeny Q16830143 13273
04-02 Alensha 92 hu Merheperré Egyptian pharaoh Merkheperre Q3306484 13272
04-01 Alensha 91 hu Szanhenré Szeuadzstu Egyptian pharaoh Sankhenre Sewadjtu Q879181 13271
03-31 Alensha 90 hu Ameni Kemau piramisa Egyptian Pyramid of Ameny Qemau Q462453 13270
03-30 Alensha 89 hu Mernoferré Ay Egyptian pharaoh Merneferre Ay Q411850 13269
04-09 Nitesh Gill 05 pa ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਬੈਨਰਜੀ Rajkumari Banerji (Indian women social worker) Q31728601 13268
04-09 Umarxon III 83 uz Marie Louise Coleiro Preca Marie Louise Coleiro Preca - President of Malta Q6762928 13267
04-09 Kristina Millona 02 sq Anna Mahler Anna Mahler (Austrian sculptor) Q215588 13266
04-08 Kristina Millona 01 sq Gerti Deutsch Gerti Deutsch (Austrian-born British photographer) Q89293 13265
04-08 Nitesh Gill 04 pa ਰੂਨਾ ਬੈਨਰਜੀ Runa Banerjee (Indian women social worker) Q22003291 13264
04-08 Umarxon III 82 uz Lars Løkke Rasmussen Lars Løkke Rasmussen - Prime Minister of Denmark Q182397 13263
04-07 Umarxon III 81 uz Oleksandr Zaxarchenko Oleksandr Zaxarchenko - Head of state of Donetsk Q17488307 13262
04-07 Nitesh Gill 03 pa ਅਮੀਨਾ ਹੈਦਰੀ Amina Hydari (Indian women social worker) Q29839737 13261
04-06 Nitesh Gill 02 pa ਮਾਲਵਿਕਾ ਅਇਅਰ Malvika Iyer (Indian women social worker) Q29390248 13260
04-06 Umarxon III 80 uz Rumen Radev Rumen Radev - President of Bulgaria Q26257557 13259
04-05 Nitesh Gill 01 pa ਅਨੂ ਅਗਾ Anu Aga (Indian women social worker) Q4777683 13258
04-05 Umarxon III 79 uz Frank-Walter Steinmeier Frank-Walter Steinmeier - President of Germany Q76658 13257
04-04 Rodelar 29 (03) es Zacos Spanish village Q51399028 13256
04-03 Rodelar 28 (03) es Vega de Magaz Spanish village Q51314148 13255
04-02 Rodelar 27 (03) es Vanidodes Spanish village Q51270910 13254
04-01 Rodelar 26 (03) es Porqueros Spanish village Q51235642 13253
03-31 Rodelar 25 (03) es Benamarías Spanish village Q51157257 13252
03-30 Rodelar 24 (03) es Villar de Golfer Spanish village Q51139043 13251
03-29 Rodelar 23 (03) es Villalibre de Somoza Spanish village Q51090653 13250
03-28 Rodelar 22 (03) es Villaviciosa de la Ribera Spanish village Q51071969 13249
03-27 Rodelar 21 (03) es Rodrigatos de las Regueras Spanish village Q51023546 13248
03-26 Rodelar 20 (03) es Almagarinos Spanish village Q50985642 13247
04-04 Nitesh Gill 100 pa ਹੋਪ ਕੂਕ Hope Cooke (Historic women) Q11614663 13246
04-04 Umarxon III 78 uz Dalia Grybauskaitė Dalia Grybauskaitė - President of Lithuania Q57379 13245
04-03 Nitesh Gill 99 pa ਮਾਯਏਮ ਚੋਇੰਗ ਵਾਂਗਮੋ ਦੋਰਜੀ Mayeum Choying Wangmo Dorji (Historic women) Q18358308 13244
04-02 Nitesh Gill 98 pa ਮਾਹ ਚੂਚਕ ਬੇਗਮ Mah Chuchak Begum (Historic women) Q16931909 13243
04-03 Umarxon III 77 uz Reuven Rivlin Reuven Rivlin - President of Israel Q455854 13242
04-02 Umarxon III 76 uz Alain Berset Alain Berset - President of Switzerland Q123939 13241
04-01 Kiril Simeonovski mk 081 Песјак (планина) mountain in Macedonia Q51239741 13240
03-22 Kiril Simeonovski mk 080 Арлекин Harlequin Q17298 13239
04-01 Nitesh Gill 97 pa ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰੀ Shiv Kumari of Kotah (Historic women) Q7499201 13238
04-01 Umarxon III 75 uz Alexander Van der Bellen Alexander Van der Bellen - President of Austria Q78869 13237
03-31 Nitesh Gill 96 pa ਮਰੀਅਮ-ਉਜ਼-ਜ਼ਮਾਨੀ Mariam uz-Zamani (Historic women) Q2724440 13236
03-31 Umarxon III 74 uz Kim Jong-un Kim Jong-un - President of North Korea Q56226 13235
03-30 Nitesh Gill 95 pa ਜੋਯਮੋਤੀ ਕੋਂਵਾਰੀ Sati Joymati (Historic women) Q7426202 13234
03-30 Umarxon III 73 uz Park Geun-hye Park Geun-hye - President of South Korea Q138048 13233
03-29 Nitesh Gill 94 pa ਕੈਥਰੀਨ ਹਿਲਡਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ Catherine Hilda Duleep Singh (Historic women) Q18526712 13232
03-29 Alensha 88 hu Behbeit el-Hagara Egyptian temple of Isis Behbeit El Hagar Q814450 13231
03-28 Alensha 87 hu V. Szobekhotep Egyptian king Merhotepre Sobekhotep Q713796 13230
03-27 Alensha 86 hu Hórnedzsitef Egyptian priest Hornedjitef Q3140655 13229
03-26 Alensha 85 hu Dzsati Egyptian prince Djati Q1232092 13228
03-25 Alensha 84 hu Dzseszeretnebti Egyptian queen Djeseretnebti Q139441 13227
03-24 Alensha 83 hu VI. Szobekhotep Egyptian king Sobekhotep VI Q879142 13226
03-23 Alensha 82 hu Szenebhenasz Egyptian queen Senebhenas Q16934009 13225
03-22 Alensha 81 hu Nubhotepti Egyptian queen Nubhetepti Q1989102 13224
03-21 Alensha 80 hu Széth Meribré Egyptian pharaoh Seth Meribre Q712524 13223
03-29 Umarxon III 72 uz Hwang Kyo-ahn Hwang Kyo-ahn - President of South Korea Q12625765 13222
03-28 Nitesh Gill 93 pa ਸ਼ਾਹਰ ਬਾਨੂ ਬੇਗਮ Shahar Banu Begum (Historic women) Q16864265 13221
03-28 Umarxon III 71 uz Sebastian Kurz Sebastian Kurz - Chancellor of Austria Q2262885 13220
03-27 Nitesh Gill 92 pa ਮਸੂਮਾ ਸੁਲਤਾਨ ਬੇਗਮ Masuma Sultan Begum (Historic women) Q18746546 13219
03-27 Umarxon III 70 uz Matteo Renzi Matteo Renzi - Prime Minister of Italy Q47563 13218
03-26 Nitesh Gill 91 pa ਜ਼ਕਾਇਤ-ਉਨ-ਨਿਸਾ ਬੇਗਮ Zakiat-un-Nisa Begum (Historic women) Q50960302 13217
03-26 Umarxon III 69 uz Paolo Gentiloni Paolo Gentiloni - Prime Minister of Italy Q1071031 13216
03-25 Rodelar 19 (03) es Isabel Pérez Dobarro Spanish pianist Q50923747 13215
03-24 Rodelar 18 (03) es Valduvieco Spanish village Q50866517 13214
03-23 Rodelar 17 (03) es Valdealiso Spanish village Q50841569 13213
03-22 Rodelar 16 (03) es San Bartolomé de Rueda Spanish village Q50826894 13212
03-21 Rodelar 15 (03) es Mellanzos Spanish village Q50822425 13211
03-20 Rodelar 14 (03) es Villaviciosa de San Miguel Spanish village Q50809461 13210
03-19 Rodelar 13 (03) es El Valle (León) Spanish village Q50801688 13209
03-18 Rodelar 12 (03) es Tedejo Spanish village Q50765408 13208
03-17 Rodelar 11 (03) es Rozuelo Spanish village Q50688025 13207
03-16 Rodelar 10 (03) es Valporquero de Rueda Spanish village Q50609262 13206
03-15 Rodelar 09 (03) es Sobrepeña (León) Spanish village Q50551391 13205
03-14 Rodelar 08 (03) es La Serna (León) Spanish village Q50480468 13204
03-13 Rodelar 07 (03) es Santa Colomba de las Arrimadas Spanish village Q50418208 13203
03-12 Rodelar 06 (03) es San Pedro de Foncollada Spanish village Q50413602 13202
03-11 Rodelar 05 (03) es Palacio de Valdellorma Spanish village Q50397404 13201
03-10 Rodelar 04 (03) es Oceja de Valdellorma Spanish village Q50380498 13200
03-09 Rodelar 03 (03) es Laíz de las Arrimadas Spanish village Q50379706 13199
03-08 Rodelar 02 (03) es Elisa Úriz Pi Spanish teacher Q19998532 13198
03-07 Rodelar 01 (03) es Fresnedo de Valdellorma Spanish village Q50361598 13197
03-06 Rodelar 100 (02) es Diana Kovacheva Bulgarian politician Q518053 13196
03-05 Rodelar 99 (02) es Corral de las Arrimadas Spanish village Q50344963 13195
03-04 Rodelar 98 (02) es Acisa de las Arrimadas Spanish village Q50331006 13194
03-03 Rodelar 97 (02) es Trabazos (León) Spanish village Q50318906 13193
03-02 Rodelar 96 (02) es Santa Eulalia de Cabrera Spanish village Q50308488 13192
03-01 Rodelar 95 (02) es Robledo de Losada Spanish village Q50284349 13191
02-28 Rodelar 94 (02) es Posadina Spanish village Q50249576 13190
02-27 Rodelar 93 (02) es Cubillinos Spanish village Q50232057 13189
02-26 Rodelar 92 (02) es Villapadierna Spanish village Q50163328 13188
02-25 Rodelar 91 (02) es Vega de Monasterio Spanish village Q50124898 13187
02-24 Rodelar 90 (02) es San Cipriano de Rueda Spanish village Q50089163 13186
02-23 Rodelar 89 (02) es Palacios de Rueda Spanish village Q49985497 13185
02-22 Rodelar 88 (02) es Llamas de Rueda Spanish village Q49740043 13184
02-21 Rodelar 87 (02) es Villayandre Spanish village Q49634334 13183
02-20 Rodelar 86 (02) es Verdiago Spanish village Q49380667 13182
02-19 Rodelar 85 (02) es La Velilla de Valdoré Spanish village Q49202760 13181
02-18 Rodelar 84 (02) es Valdoré Spanish village Q49106305 13180
02-17 Rodelar 83 (02) es Valbuena del Roblo Spanish village Q48975644 13179
02-16 Rodelar 82 (02) es Salamón Spanish village Q48889241 13178
02-15 Rodelar 81 (02) es Anastasia Bryzgalova Russian curler Q27502099 13177
02-14 Rodelar 80 (02) es Corniero Spanish village Q48688332 13176
02-13 Rodelar 79 (02) es Ciguera Spanish village Q48627150 13175
03-25 Umarxon III 68 uz Bidzina Ivanishvili Bidzina Ivanishvili - Prime Minister of Georgia Q57794 13174
03-25 Nitesh Gill 90 pa ਜ਼ੁਬਦਤ-ਉਨ-ਨਿਸਾ Zubdat-un-Nissa (Historic women) Q8074928 13173
03-24 Nitesh Gill 89 pa ਜ਼ੀਨਤ-ਉਨ-ਨਿਸਾ Zinat un-nisa (Historic women) Q204282 13172
03-24 Umarxon III 67 uz Eric Drummond Eric Drummond - secretary general of the League of Nations Q557043 13171
03-23 Nitesh Gill 88 pa ਕੇਂਪਾ ਨੰਜਾਮਮਨੀ ਵਾਣੀ ਵਿਲਾਸਾ ਸੰਨਿਧਨਾ Kempa Nanjammani Vani Vilasa Sannidhana (Historic women) Q6387033 13170
03-23 Umarxon III 66 uz Joseph Louis Anne Avenol Joseph Louis Anne Avenol - secretary general of the League of Nations Q557043 13169
03-22 Nitesh Gill 87 pa ਕੈਖੁਸ੍ਰਾਊ ਜਹਾਨ Sultan Kaikhusrau Jahan (Historic women) Q2364774 13168
03-22 Umarxon III 65 uz Seán Lester Seán Lester - secretary general of the League of Nations Q1395393 13167
03-21 Nitesh Gill 86 pa ਵੇਲੈਸੀ Vellacci (Historic women) Q28592304 13166
03-21 Umarxon III 64 uz Dag Hammarskjöld Dag Hammarskjöld - secretary general of the UN Q1267 13165
03-20 Nitesh Gill 85 pa ਉਮਦ ਭੱਟੀਯਾਨੀ Umade Bhattiyani (Historic women) Q35572491 13164
03-20 Alensha 79 hu Jahmesz-Szaneith Ahmose-sa-Neith, Egyptian official Q15864909 13163
03-19 Alensha 78 hu Penebui Penebui, Egyptian queen consort Q3298854 13162
03-18 Alensha 77 hu Renszeneb Renseneb, Egyptian pharaoh Q887197 13161
03-17 Alensha 76 hu VI. Amenemhat Amenemhat VI, Egyptian pharaoh Q462378 13160
03-16 Alensha 75 hu Nerikaré Nerikare, Egyptian pharaoh Q3338348 13159
03-15 Alensha 74 hu Dzsehutinaht Djehutynakht, Egyptian nomarch Q21015957 13158
03-14 Alensha 73 hu Nebanh Nebankh, Egyptian official Q1715995 13157
03-13 Alensha 72 hu Messzui Messuy, Egyptian viceroy of Nubia Q30636129 13156
03-12 Alensha 71 hu Ptah főpapja High Priest of Ptah, Egyptian priestly title Q1573583 13155
03-20 Umarxon III 63 uz Trygve Lie Trygve Lie - secretary general of the UN Q1271 13154
03-19 Nitesh Gill 84 pa ਕੰਧਾਰੀ ਬੇਗਮ Kandahari Begum (Historic women) Q19288474 13153
03-18 Nitesh Gill 83 pa ਇਜ਼-ਉਨ-ਨਿਸਾ Izz un-Nisa Begum (Historic women) Q24947129 13152
03-19 Umarxon III 62 uz Gladwyn Jebb Gladwyn Jebb - secretary general of the UN Q1275 13151
03-18 Umarxon III 61 uz U Thant U Thant - secretary general of the UN Q1264 13150
03-17 Nitesh Gill 82 pa ਸੋਇਰਾਬਾਈ Soyarabai (Historic women) Q7572005 13149
03-17 Umarxon III 60 uz Javier Pérez de Cuéllar Javier Pérez de Cuéllar - secretary general of the UN Q1259 13148
03-16 Nitesh Gill 81 pa ਹਮੀਦਾ ਬਾਨੂ ਬੇਗਮ Hamida Banu Begum (Historic women) Q3299940 13147
03-15 Sabbut 8 (3) es Nikolái Luzin Nikolai Luzin, a Russian mathematician Q374024 13146
03-14 Sabbut 7 (3) es es: en:, a Russian mathematician d: 13145
03-13 Sabbut 6 (3) es Piotr Nóvikov Pyotr Novikov, a Russian mathematician Q982580 13144
03-12 Sabbut 5 (3) es Serguéi Chérnikov Sergei Nikolaevich Chernikov, a Russian mathematician Q12170089 13143
03-11 Sabbut 4 (3) es Die Gleichheit Die Gleichheit, a German feminist and socialist bimonthly magazine Q1213063 13142
03-10 Sabbut 3 (3) es Ursicina Martínez Ursicina Martínez, a Spanish archaeologist Q50382991 13141
03-09 Sabbut 2 (3) es Nadezhda Stásova Nadezhda Stasova, a Russian philanthropist and feminist Q15076218 13140
03-08 Sabbut 1 (3) es Síndrome de la abeja reina Queen bee syndrome Q7270562 13139
03-07 Sabbut 100 (2) es Nadezhda Neinski Nadezhda Neynsky, a Bulgarian politician Q432093 13138
03-06 Sabbut 99 (2) es Martin Löb Martin Löb, a German mathematician d: 13137
03-05 Sabbut 98 (2) es Tom Gruber Tom Gruber, an American computer scientist Q7816025 13136
03-04 Sabbut 97 (2) es Tripleta semántica Semantic triple, a data entity Q28134515 13135
03-03 Sabbut 96 (2) es Leon Kruczkowski Leon Kruczkowski, a Polish writer and publicist Q1542851 13134
03-02 Sabbut 95 (2) es Ion Inculeț Ion Inculeț, a Bessarabian politician Q714286 13133
03-01 Sabbut 94 (2) es Viktoras Biržiška Viktoras Biržiška, a Lithuanian engineer and mathematician Q7929895 13132
02-28 Sabbut 93 (2) es Apollo Korzeniowski Apollo Korzeniowski, a Polish writer and activist Q619117 13131
02-27 Sabbut 92 (2) es Abdiqasim Salad Hassan Abdiqasim Salad Hassan, a Somali politician Q308184 13130
02-26 Sabbut 91 (2) es Yuan Jiayong Yuan Jiayong, a Chinese Bolshevik and politician Q17061977 13129
02-25 Sabbut 90 (2) es Andres Larka Andres Larka, an Estonian soldier and politician Q503290 13128
02-24 Sabbut 89 (2) es Víktor Kirpichov Viktor Kirpichov, a Russian engineer Q1960532 13127
02-23 Sabbut 88 (2) es Axel Gadolin Axel Gadolin, a Finnish mineralogist Q792420 13126
02-22 Sabbut 87 (2) es Vatroslav Jagić Vatroslav Jagić, a Croatian scholar of Slavic studies Q560132 13125
02-21 Sabbut 86 (2) es Włodzimierz Spasowicz Włodzimierz Spasowicz, a Polish-Russian lawyer Q1355425 13124
03-16 Umarxon III 59 uz Butros Butros-Gʻoliy Boutros Boutros-Ghali - secretary general of the UN Q1257 13123
03-15 Nitesh Gill 80 pa ਮੁਬਾਰਿਕਾ ਯੂਸਫਜ਼ਈ Mubarika Yusufzai (Historic women) Q3918316 13122
03-15 Umarxon III 58 uz Clement Attlee Clement Attlee - prime minister of the UK Q129006 13121
03-14 Nitesh Gill 79 pa ਨਵਾਬ ਬਾਈ Nawab Bai (Historic women) Q6982746 13120
03-14 Umarxon III 57 uz William Ewart Gladstone William Ewart Gladstone - prime minister of the UK Q160852 13119
03-11 Alensha 70 hu III. Anheszenpepi Ankhesenpepi III, Egyptian queen consort Q4766049 13118
03-10 Alensha 69 hu Hekanaht Heqanakht, Egyptian viceroy Q3144617 13117
03-09 Alensha 68 hu II. Nitókrisz Nitocris II, Egyptian high priestess Q521505 13116
03-08 Alensha 67 hu Harsziésze (Ámon-pap) Harsiese (C), Egyptian priest Q28162767 13115
03-07 Alensha 66 hu Hemetré Hemetre, Egyptian princess Q1604750 13114
03-06 Alensha 65 hu Dzsedptahiufanh Djedptahiufankh, Egyptian priest Q5285275 13113
03-13 Kiril Simeonovski 079 mk Риби (кована пара од 2018 година) collector coin issued by the National Bank of the Republic Macedonia Q50418304 13112
10-02 Kiril Simeonovski 078 mk Освојувачи на медали на Зимските олимписки игри 2018 2018 Winter Olympics medal table Q47523380 13111
08-01 Kiril Simeonovski 077 mk Скорпија (кована пара) collector coin issued by the National Bank of the Republic of Macedonia Q50418538 13110
08-12 Kiril Simeonovski 076 mk Црква „Св. Климент Охридски“ - Штип church in the Republic of Macedonia Q45045510 13109
03-13 Umarxon III 56 uz Orif Alimov Orif Alimov - Uzbek prime minister Q4062377 13108
03-13 Nitesh Gill 78 pa ਮਿਹਰ-ਉਨ-ਨਿਸਾ ਬੇਗਮ Ladli Begum (wife of Jahangir) (Historic women) Q6469762 13107
03-12 Nitesh Gill 77 pa ਨੂਰ-ਉਨ-ਨਿਸਾ ਬੇਗਮ Nur-un-Nissa Begum (wife of Jahangir) (Historic women) Q48734345 13106
03-12 Umarxon III 55 uz Abdurazzoq Mavlonov Abdurazzoq Mavlonov - Uzbek prime minister Q4273817 13105
03-11 Nitesh Gill 76 pa ਅਰਾਮ ਬਾਨੂ ਬੇਗਮ Aram Banu Begum (Historic women) Q28966703 13104
03-11 Umarxon III 54 uz Faruq Ligʻoriy Farooq Leghari - President of Pakistan Q334059 13103
03-10 Nitesh Gill 75 pa ਜਹਾਂਰਾ ਬੇਗਮ Jahanara Begum Sahib (Historic women) Q467310 13102
03-10 Umarxon III 53 uz Vasim Sajjod Wasim Sajjad - President of Pakistan Q660584 13101
03-09 Nitesh Gill 74 pa ਪਰਹਿਜ਼ ਬਾਨੂ ਬੇਗਮ Parhez Banu Begum (Historic women) Q28848687 13100
03-09 Umarxon III 52 uz Muhammad Rafiq Taror Muhammad Rafiq Tarar - President of Pakistan Q34935 13099
03-08 Nitesh Gill 73 pa ਸ਼ਾਹ ਬੇਗਮ Shah Begum (Historic women) Q19896359 13098
03-08 Umarxon III 51 uz Yahyo Xon Yahya Khan - President of Pakistan Q333981 13097
03-07 Nitesh Gill 72 pa ਗੁਲਚਿਹਰਾ ਬੇਗਮ Gulchehra Begum (Historic women) Q15391394 13096
03-07 Umarxon III 50 uz Muhammad Mian Sumro Muhammad Mian Soomro - President of Pakistan Q317624 13095
03-06 Nitesh Gill 71 pa ਸਾਲਿਹਾ ਬਾਨੂ ਬੇਗਮ Saliha Banu Begum (Historic women) Q28534059 13094
03-06 Umarxon III 49 uz Asif Ali Zardoriy Asif Ali Zardari - President of Pakistan Q57373 13093
03-05 Alensha 64 hu Pahemneter Pahemnetjer, Egyptian high priest Q3360498 13092
03-04 Alensha 63 hu Szesathotep Seshathotep, Egyptian vizier Q24971153 13091
03-03 Alensha 62 hu Királynék völgye 43 QV43, tomb of Prince Sethherkhopsef in the Valley of the Queens Q50320457 13090
03-02 Alensha 61 hu Amenhotep Hui (alkirály) Amenhotep called Huy, Egyptian viceroy of Nubia Q1623148 13089
03-05 Nitesh Gill 70 pa ਰੁਕਮਣੀ ਵਰਮਾ Rukmini Varma (Historic women) Q7378881 13088
03-05 Umarxon III 48 uz Mamnun Husayn Mamnun Husayn - President of Pakistan Q14257286 13087
03-04 Nitesh Gill 69 pa ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਵਜੀਰਾ Princess Vajira (Historic women) Q17014839 13086
03-04 Umarxon III 47 uz Iskandar Mirza Iskander Mirza - President of Pakistan Q155111 13085
03-03 Nitesh Gill 68 pa ਮਨੋਰਮਾ ਥਾਮਪੁਰਾਤੀ Tripura Sundari Ammani (Historic women) Q7843872 13084
03-03 Umarxon III 46 uz Tursun Oʻljaboyev Tursun Uljabayev - Tajik prime minister Q4474921 13083
03-02 Nitesh Gill 67 pa ਮਨੋਰਮਾ ਥਾਮਪੁਰਾਤੀ Manorama Thampuratti (Historic women) Q6751421 13082
03-02 Umarxon III 45 uz Abdurahim Hojiboyev Abdurahim Hojiboyev - Tajik prime minister Q21534199 13081
03-01 Alensha 60 hu Werethekau Werethekau, Egyptian goddess Q2620491 13080
02-28 Alensha 59 hu Noferukait Neferukait, ancient Egyptian queen Q50295478 13079
02-27 Alensha 58 hu Meri (Ámon-főpap) Mery, ancient Egyptian high priest Q1921649 13078
02-26 Alensha 57 hu Amenemhat (főpap) Amenemhat, ancient Egyptian high priest Q4742404 13077
02-25 Alensha 56 hu Meriptah Meryptah, ancient Egyptian high priest Q1921741 13076
03-01 Nitesh Gill 66 pa ਨਾਗਮਤੀ Nagmati (Historic women) Q42931927 13075
03-01 Umarxon III 44 uz Oʻrinboy Ashurov Urunboi Ushturov - Tajik prime minister Q18233214 13074
02-28 Nitesh Gill 65 pa ਸੁਨੀਤੀ ਦੇਵੀ Suniti Devi (Historic women) Q2802318 13073
02-28 Umarxon III 43 uz Bobojon Gʻofurov Bobojon Ghafurov - Tajik prime minister Q2669462 13072
02-27 Umarxon III 42 uz Nikolay Bulganin Nikolai Bulganin - Russian prime minister Q48093 13071
02-27 Nitesh Gill 64 pa ਸੁਚਾਰੂ ਦੇਵੀ Sucharu Devi (Historic women) Q15999683 13070
02-26 Umarxon III 41 uz Mixail Kasyanov Mikhail Kasyanov - Russian prime minister Q62551 13069
02-25 Umarxon III 40 uz Mixail Fradkov Mikhail Fradkov - Russian prime minister Q150080 13068
02-26 Nitesh Gill 63 pa ਮਹਾਰਾਣੀ ਕਿਸ਼ੋਰੀ Maharani Kishori (Historic women) Q11049259 13067
02-25 Nitesh Gill 62 pa ਕੇਟਿੱਲਾਮਮਾ Kettilamma (Historic women) Q6395487 13066
02-24 Alensha 55 hu Királynék völgye 42 Tomb of Prince Pareherwenemef in the Valley of the Queens Q50073060 13065
02-24 Nitesh Gill 61 pa ਸੁਜਾਨਾ ਬਾਈ Sujana Bai (Historic women) Q7635618 13064
02-24 Umarxon III 39 uz Viktor Chernomirdin Viktor Chernomyrdin - Russian prime minister Q190884 13063
02-23 Alensha 54 hu Királyok völgye 22 KV22, tomb of Pharaoh Amenhotep III Q2480865 13062
02-23 Nitesh Gill 60 pa ਮਹਾਰਾਣੀ ਚਿਮਨਾਬਾਈ Maharani Chimnabai (Historic women) Q15999160 13061
02-23 Umarxon III 38 uz Valentin Pavlov Valentin Pavlov - Russian prime minister Q435367 13060
02-22 Alensha 53 hu Királyok völgye 21 KV21, ancient Egyptian tomb Q742922 13059
02-21 Alensha 52 hu Királynék völgye 53 ancient Egyptian tomb QV53 Q2121295 13058
02-22 Nitesh Gill 59 pa ਜਗਤ ਗੋਸੈਨ Jagat Gosain (Historic women) Q2903776 13057
02-21 Nitesh Gill 58 pa ਰਾਣਾਕਾਦੇਵੀ Ranakadevi (Historic women) Q48728431 13056
02-22 Umarxon III 37 uz Aleksandr Bessmertnix Alexander Bessmertnykh - Russian foreign minister Q1362524 13055
02-21 Umarxon III 36 uz Boris Pankin Boris Pankin - Russian foreign minister Q279648 13054
02-20 Sabbut 85 (2) es Xiao San Xiao San, a Chinese writer and politician Q4531631 13053
02-19 Sabbut 84 (2) es Otar Patsatsia Otar Patsatsia, a Georgian politician Q2920357 13052
02-18 Sabbut 83 (2) es Samuel Tito Armando Samuel Tito Armando, an Angolan diplomat Q7412785 13051
02-17 Sabbut 82 (2) es Bartolomeo Berecci Bartolomeo Berecci, an Italian architect Q3635324 13050
02-16 Sabbut 81 (2) es Kazimieras Černis Kazimieras Černis, a Lithuanian astronomer Q3814153 13049
02-15 Sabbut 80 (2) es Escala de Gilliam del Trastorno de Asperger Gilliam Asperger's disorder scale Q5562178 13048
02-14 Sabbut 79 (2) es Monasterio de Kremikovtsi Kremikovtsi Monastery Q940905 13047
02-13 Sabbut 78 (2) es Daniël Mijtens II Daniel Mijtens the Younger Q2091365 13046
02-12 Sabbut 77 (2) es Familisterio Godin de Laeken a phalanstery in Belgium Q3064883 13045
02-11 Sabbut 76 (2) es Zsófia Torma Zsófia Torma, a Hungarian archaeologist Q1322950 13044
02-10 Sabbut 75 (2) es Alphonse Barbé Alphonse Barbé, a French anarchist Q28802912 13043
02-09 Sabbut 74 (2) es L'Adunata dei Refrattari L'Adunata dei Refrattari, an Italian American anarchist newspaper Q3817879 13042
02-08 Sabbut 73 (2) es Xantotol Xantotol, a Polish black metal band Q9383202 13041
02-07 Sabbut 72 (2) es Constitución turca de 1924 Turkish Constitution of 1924 Q1535453 13040
02-06 Sabbut 71 (2) es Instituto Huygens de Historia de los Países Bajos Huygens Institute for the History of the Netherlands, a Dutch institution Q2257204 13039
02-05 Sabbut 70 (2) es István Küzmics István Küzmics, a Hungaro-Slovene writer Q1050640 13038
02-04 Sabbut 69 (2) es Douzelage Douzelage, a town twinning project within the EU Q1252823 13037
02-03 Sabbut 68 (2) es Kája Saudek Kája Saudek, a Czechoslovak illustrator Q6453173 13036
02-02 Sabbut 67 (2) es Papiro médico de Londres London Medical Papyrus, an ancient Egyptian papyrus Q2051109 13035
02-01 Sabbut 66 (2) es Edictos de Ashoka Edicts of Ashoka Q779933 13034
02-20 Nitesh Gill 57 pa ਸਤੀ ਸਾਧਨੀ Sati Sadhani (Historic women) Q19663625 13033
02-20 Alensha 51 hu Királyok völgye 20 KV20, ancient Egyptian tomb of Thutmose I and Hatshepsut Q1477526 13032
02-19 Alensha 50 hu Királyok völgye 39 KV39, ancient Egyptian tomb of possibly Amenhotep I Q1597218 13031
02-18 Alensha 49 hu I. Nofretkau Nefertkau I, ancient Egyptian princess Q453219 13030
02-20 Umarxon III 35 uz Andrey Kozirev Andrei Kozyrev - Russian foreign minister Q502746 13029
02-19 Nitesh Gill 56 pa ਭਾਗਮਤੀ Bhagmati (Historic women) Q4900653 13028
02-19 Umarxon III 34 uz Yevgeniy Primakov Yevgeny Primakov - Russian prime minister Q270529 13027
02-18 Umarxon III 33 uz Igor Ivanov Igor Ivanov - Russian foreign minister Q378027 13026
02-18 Nitesh Gill 55 pa ਕੋਟ ਰਾਣੀ Kota Rani (Historic women) Q6433813 13025
02-17 Nitesh Gill 54 pa ਕੋਸਲਾ ਦੇਵੀ Kosala Devi (Historic women) Q6432971 13024
02-17 Alensha 48 hu Noferhotepesz (királyné) Neferhetepes (Userkaf), ancient Egyptian queen Q299445 13023
02-16 Alensha 47 hu Királyok völgye 14 KV14, tomb of Pharaohs Tausert and Sethnakht Q684908 13022
02-15 Alensha 46 hu Királyok völgye 15 KV15, tomb of Pharaoh Seti II Q2184354 13021
02-14 Alensha 45 hu Királynék völgye 52 ancient Egyptian tomb of Tyti in the Valley of the Queens Q9065069 13020
02-13 Alensha 44 hu Királynék völgye 51 ancient Egyptian tomb of Iset in the Valley of the Queens Q48592439 13019
02-12 Alensha 43 hu Királynék völgye 74 ancient Egyptian tomb of Duatentopet in the Valley of Queens Q48515036 13018
02-17 Umarxon III 32 uz Joʻmart Otorbayev Djoomart Otorbaev - Kyrgyz prime minister Q5285365 13017
02-16 Nitesh Gill 53 pa ਲਾਲ ਕੁੰਵਰ Lal Kunwar (Historic women) Q18457000 13016
02-16 Umarxon III 31 uz Temir Sariyev Temir Sariyev - Kyrgyz prime minister Q3736573 13015
02-15 Nitesh Gill 52 pa ਦਾਤਾਰ ਕੌਰ Datar Kaur (Historic women) Q5227484 13014
02-15 Umarxon III 30 uz Sapar Isoqov Sapar Isakov - Kyrgyz prime minister Q29865128 13013
02-14 Nitesh Gill 51 pa ਪੁਤਲਾਬਾਈ Putalabai (Historic women) Q7262174 13012
02-14 Nitesh Gill 50 pa ਬਾਇਜ਼ਾ ਬਾਈ Baiza Bai (Historic women) Q28062331 13011
02-14 Umarxon III 29 uz Dmitriy Protopopov Dmitriy Protopopov - Tajik head of state Q4381885 13010
02-13 Umarxon III 28 uz Jabbor Rasulov Jabbor Rasulov - Tajik prime minister Q3811112 13009
02-12 Rodelar 78 (02) es Villagroy Spanish village Q48571863 13008
02-11 Rodelar 77 (02) es Bríet Bjarnhéðinsdóttir Icelandic activist Q1652838 13007
02-10 Rodelar 76 (02) es Viariz (León) Spanish village Q48334365 13006
02-09 Rodelar 75 (02) es Nisreen El-Hashemite Iraqi scientist Q48187947 13005
02-08 Rodelar 74 (02) es Melezna Spanish village Q48077435 13004
02-07 Rodelar 73 (02) es Horta (León) Spanish village Q48012979 13003
02-12 Nitesh Gill 49 pa ਦਿੱਦਾ Didda (Historic women) Q4161338 13002
02-12 Umarxon III 27 uz Nazarsho Dodxudoyev - Nazarsho Dodkhudoyev - Tajik prime minister Q44164156 13001