Översättningar/quality.wikimedia.org

Engelsk orginaltextEdit

We want to make Wikipedia more useful, and we need your help!Edit

Quality matters. We want to mobilize a global community of technologists, testers, editors, and donors to help us find innovative ways to improve the accuracy and reliability of Wikipedia and its sister projects. If you want to help make Wikipedia more useful, please read on.

What you can do:|Donate to the Wikimedia FoundationEdit

Wikipedia is run by a non-profit organization, the Wikimedia Foundation. By making a financial contribution, you ensure that we have the resources to continue the development of innovative technologies and large scale initiatives for quality improvement.

What you can do:|Test article version taggingEdit

We want to allow a subset of trusted users to identify revisions of articles that have been checked for basic vandalism and accuracy. To do this, we are working on a software extension called Flagged Revisions.

A first, unofficial demonstration is hosted here: http://wikixp.org/qa/. Please note that this server can only cope with limited traffic and may have to be taken down.

A larger public beta (using dummy content) for you to test will go live in the coming days. See more information about this feature and our current deployment plans.

What you can do:|Try Prof. Luca de Alfaro's trust coloring demoEdit

Luca de Alfaro is an Associate Professor of Computer Engineering at the University of California, Santa Cruz. He is leading a research team to study the patterns in Wikipedia article histories. His team has created a demonstration which colorizes Wikipedia articles according to a value of trust, computed from the reputation of the authors who contributed and edited the text.

The Wikimedia Foundation is supporting Luca's work, and is considering different ways in which it could be usefully integrated into Wikipedia. Try Luca's demo, and send us your thoughts on the wikiquality-l mailing list.

What you can do:|Edit the wiki. :-)Edit

Wikipedia is and will remain open to editing. If you have never contributed to Wikipedia before, please visit our introduction for new editors. If you know how to edit Wikipedia but are wondering what to do, the community portal provides many links to get started. Why not join a WikiProject, for example, to systematically improve articles about a topic you know about?

What you can do:|Share your ideas - and source code!Edit

We've discussed methods for systematic quality improvements ever since Wikipedia got started. If you want to join these discussions, you can subscribe to wikiquality-l, a mailing list dedicated to these issues. If you are a PHP programmer, this is also a mailing list where people can point you to areas where you can make a difference. Finally, please see our wikipage of ideas, to see if your idea has been discussed before. If not: Why not edit the wiki and add it?

About WikipediaEdit

Wikipedia logo

Since Wikipedia was launched in January 2001, our global community of volunteers has written more than 6 million encyclopedia articles in 250 languages.

Wikipedia is free of charge, free of advertising, and free to use for any purpose: We believe that knowledge should have no boundaries, and that education is a fundamental human right. That's why Wikipedia is run by a charity, the Wikimedia Foundation.

We want to build your trust.

Wikipedia is a very unusual encyclopedia, updated in real-time by anyone. We want to make it as transparent as possible to you how many people have looked at a given article, and to what conclusion they have come about its quality. That does not mean that we want to abandon the fundamental principles of mass collaboration: low barriers to entry and flat, meritocratic hierarchies.

But when you look at a Wikipedia article, we want to tell you exactly what it is you are seeing. Think of it as food labeling for information. Without these labels, please always double-check, look at article histories, and follow sources where indicated.

Wikipedia belongs to all of us. Let's work together in making it the best encyclopedia it can be.

Svensk översättningEdit

Vi vill göra Wikipedia mer användbart, och behöver din hjälp!Edit

Kvalitet spelar roll. Vi vill uppbåda en grupp människor från hela världen - tekniker, testare, skribenter och människor som vill bidra ekonomiskt - som kan hjälpa oss att hitta uppfinningsrika sätt att öka Wikipedias och dess systerprojekts korrekthet och tillförlitlighet. Om du vill bidra till att göra Wikipedia mer användbar, läs vidare.

Det här kan du göra:|Skänk pengar till Wikimedia FoundationEdit

Driften av Wikipedia sköts av den ideella organisationen Wikimedia Foundation. Genom att skänka pengar ser du till att stiftelsen har tillräckliga resurser, så att de kan fortsätta att utveckla tekniska verktyg och ta storskaliga initiativ för att förbättra kvaliteten.

Det här kan du göra:|Kontrollera [programmet för märkning av artikelversioner]Edit

Vi vill låta ett mindre antal betrodda användare leta rätt på artikelversioner, som kontrolleras så de är korrekta och inte innehåller vandalism. För att göra detta finns det ett [datorprogram] som är under utveckling, som kallas Flagged Revisions.

En första inofficiell demonstration finns här: http://wikixp.org/qa/ . Observera att servern bara klarar en begränsad mängd trafik, och att den kan behöva stängas ner.

En större betaversion för allmänheten (med påhittat innehåll) kommer att släppas inom en nära framtid. Se m:Wikiquality#Revision_tagging för mer information om detta, och om våra planer på [hur funktionen kan utnyttjas].

Det här kan du göra:|Utvärdera det experimentella trovärdighetstestet.Edit

Luca de Alfaro är [an Associate Professor of Computer Engineering] vid University of California i Santa Cruz. Han leder arbetet med att studera mönstren i Wikipedias artikelhistorik. Hans arbetslag har tagit fram en demonstration som märker Wikipediaartiklar med färger efter hur trovärdiga de är ([according to a value of trust]), beräknat med hjälp av ryktet för de författare som bidragit och redigerat i texten. Wikimediastiftelsen ger stöd åt ett pågående arbete som syftar till att märka upp wikipediaartiklar så att det framgår hur trovärdiga de aktuella bidragsskrivarna är. Arbetet bedrivs av University of California i Santa Cruz. Studera gärna demonstrationsprogrammet på följande länk: UCSC Wiki Lab och återkoppla dina synpunkter till en arbetsgrupp här på Wikimedia Quality via sändlistan: wikiquality-l.

Det här kan du göra:|Redigera WikipediaEdit

Wikipedia är öppen för redigering och kommer så att förbli. Om du inte har bidragit till Wikipedia innan så är du välkommen att göra det nu. Vet du hur man gör när man redigerar Wikipedia men undrar vad du ska bidra med? Isåfall har Deltagarportalen många länkar för att komma igång. Varför inte gå med i ett projekt på Wikipedia för att systematiskt förbättra artiklar inom ett område som du har kunskap om?

Det här kan du göra:|Dela med dig av dina idéer och den källkod du gjort.Edit

Det har sedan starten av Wikipedia pågått diskussioner om systematiska förbättringar av trovärdigheten. Om du vill delta i dessa diskussioner kan du skriva upp dig på sändlistan: wikiquality-l. Om du är PHP-programmerare så är du mer än välkommen att delta i de pågående diskussionerna om hur PHP kan användas för förbättringsarbetet. Till sist så kan du läsa artikeln wikipage of ideas för att se om någon av dina idéer diskuterats förut; om inte så kan du lägga till ditt förslag på sidan.

Om WikipediaEdit

Wikipedias logotyp

Sedan Wikipedia startades januari 2001 har vår världsomspännande grupp av frivilliga skrivit mer än 6 miljoner encyklopediartiklar på 250 språk.

Wikipedia är gratis, har ingen reklam och är fri att användas för vilket ändamål som helst: Vi tror på att kunskap inte har några gränser och att utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. Det är därför Wikipedia drivs av en välgörenhetsorganisation, Wikimedia Foundation.

Vi vill vinna ditt förtroende

Wikipedia är en mycket ovanlig encyklopedi som kan uppdateras i realtid av vem som helst. Vi vill göra det så öppet och tydligt som möjligt för dig att se hur många som har tittat på en viss artikel och vad de har kommit fram till om dess kvalitet. Det betyder inte att vi vill överge de grundläggande principerna för samarbete mellan många människor: enkelhet att gå med och en platt, meritokratisk hierarki.

[När du ser en artikel på Wikipedia vill vi dock berätta för dig exakt vad det är du ser. Tänk på det som en innehållsdeklaration på information. I avsaknad av dessa etiketter ber vi dig att alltid noga kontrollera, titta på artikelhistoriken och att undersöka källor i de fall det finns sådana.]

Wikipedia tillhör oss alla. Låt oss gemensamt arbeta med att skapa en så bra encyklopedi som möjligt.